Textdydning

DIS Forum: 6. Ordet är fritt (Efterlysningar hänvisas till www.genealogi.se): Textdydning
Av Lennart Wennberg Tisdagen den 23 mars, 2010 - 07:38:

Brottas med en text i ett sockenprotokoll som berör min farfars farfars morfar Joan Flodström. Protokollet Pargraf 9 finns Häggums kyrkoarkiv,In- och utflyttningslängder, SE/GLA/13240/B/1(1760-1820), sid 17. Jag förstår att han uppmanas fullgöra det som återstår på predikstolen.
Finns det någon som kan hjälpa mig med att tyda texten.
På förhand tack
Lennart

Av Tomas GH Johansson Tisdagen den 23 mars, 2010 - 17:04:

Här kommer ett försök till avskrift som inte påstås vara korrekt, utan just ett försök. Förhoppningsvis kan detta ändå vara något att utgå ifrån för dig och andra. Till exempel: Finns det något som heter bethuggare?

9 §
Bethuggaren Mstr Flodström tilltaltes at han skulle
fullgiöra det som ännu återstår på predikestolen med
åhretals påsättiand, ??strykning innantill med mehra, samt
fästa Predikestolen bätre, emedan om han skulle fallaned
han får wara answarig för den olycka som der af kunde tima.
Thetta låfwade han sig skola giöra före Mittsomma.
Wid samma tillfälle påmintes at alle kyrkobalkar
ne skola lagas med första wid 24 ./. Smt plicht, atmin
stone före Pingst, samt kiörkeportaren hallas wäll-
gängande, at ingen ofrid komma inför kyrkiogården
at gå och släpa och draga de dödas ben.

Vänligen
Tomas GH Johansson

Av Tom Barckman Onsdagen den 24 mars, 2010 - 10:20:

Bethuggaren = Bildhuggaren.

OBS! Jag har inte just nu AD, så jag kan inte kolla, men nog verkar det vara rätt plausibelt.

Av Tomas GH Johansson Fredagen den 26 mars, 2010 - 21:05:

Tänk vad man får lära sig!


Lägg till ett meddelande (Add a message)


För att kunna delta i denna diskussion måste Du:
Skriva För och Efternamn i fältet "Användarnamn" !
Hoppa över fältet lösenord här!
Fyll i din e-post om du även vill ha direktkontakt med deltagarna.
(Just fill in Your name! E-mail is not compulsory.)
Användarnamn:
(Your name)
 
Lösenord:
(Password)
E-mail: