Koppling till DISBYT och Genline

DIS Forum: 3. DISGEN - Släktforskarprogrammet: Koppling till DISBYT och Genline
Här diskuteras användningen av DISGENs koppling till DISBYT och DISPOS (båda i menyn Sök) och till Genline (i källhanteringen)