Datorsäkerhet

DIS Forum: 1. Hjälpmedel i släktforskningen: Datorer och skrivare: Datorsäkerhet
Av Nils-Åke Bjäresten Onsdagen den 18 augusti, 2004 - 14:59:

I Diskulogen nr 64 skrev jag på sidan 37 om säkerhetsfunktionerna i Windows XP. För den som vill gräva djupare i ämnet Datorsäkerhet finns det en bra bok på svenska, nämligen Bott, Siechert: "Microsoft Windows säkerhet utan och innan", Pagina, ISBN 91-636-0765-4. Denna bok säljs just nu för 106 kr., http://www.pagina.se
Boken är i sin helhet mycket läsvärd, men jag nöjer mig med att hänvisa till några enstaka avsnitt.
Kapitel 1 behandlar hotbilden, läs t ex 1:a och 4:e stycket på sidan 3, samt Obs-rutan på sidan 4 (behandlar behovet av uppgradering om man använder Windows 95 eller 98). I kapitel 2 nämns på sidan 34 att administratörskontot bör användas sparsamt men att det kan vara frustrerande att använda ett konto med begränsade rättigheter eftersom vissa program inte är specifikt skrivna för Windows XP. Det påpekas att om man kan lära sig att leva med denna frustration så har man höjt säkerheten väsentligt. Kapitel 5 handlar om hur man säkrar en delad dator. Rekommendationerna gäller även för hemanvändare av dator, läs 1:a och 2:a stycket på sidan 147.

Både DIS och Släktforskarförbundet tillhandahåller datorprodukter som inte är specifikt skrivna för Windows XP. Detta kan leda till att säkerhetsmedvetna släktforskare blir frustrerade. Därför har jag nyligen skickat ett mail med rubriken "Datorsäkerhet i Släktforskningen" till Sture Bjelkåker och Christer Gustavsson i DIS samt till Ted Rosvall och Carl Szabad i Släktforskarförbundet. Jag återger här innehållet i detta mail:

"Att använda dator i släktforskningen har blivit mycket populärt. Släktforskarförbundet utvecklar och säljer CD-skivor och DIS driver databasen Disbyt samt utvecklar och säljer programmet Disgen. Det finns många andra aktörer inom detta område, i Sverige har vi bl a Genline med sina kyrkoböcker på Internet. Allt detta är positivt, men det finns också en baksida; datortekniken har visat sig vara sårbar. Jag tänker då på virus, spam och andra intrång i datorer. Att städa upp efter virusattacker kostar mycket pengar, en beräkning tyder på att uppstädningen efter virusattackerna under 2003 kan ha kostat 400 miljarder kronor.

Det är viktigt att alla samverkar för att göra datortekniken säkrare. Med Service Pack 2 för Windows XP har Microsoft nu lämnat ett viktigt bidrag till en förbättrad datorsäkerhet. Samtidigt bidrar AMD och Intel med nya processorer med inbyggda säkerhetsfunktioner. För att allt detta skall kunna fungera på ett optimalt sätt krävs också att programutvecklarna medverkar. Detta framgår av dokumentet "Changes to Functionality in Microsoft Windows XP Service Pack 2", som man hittar på följande Internetadress: http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/winxppro/maintain/sp2chngs.mspx

Inom DIS sker nu en översyn av programutvecklingen och man får hoppas att detta leder till en modernisering av Disgen. Släktforskarförbundet har nyligen lancerat 2 nya CD-skivor, nämligen "Sveriges befolkning 1980" och "Rosenbergs geografiska lexikon". För dessa anges systemkravet vara PC Windows 98 eller senare (högre). Betyder detta att CD-skivorna är körbara under Windows XP SP 2 med alla säkerhetsfunktionerna aktiverade?"

Hälsningar,
Nils-Åke Bjäresten

Av Nils-Åke Bjäresten Torsdagen den 26 augusti, 2004 - 19:29:

I mitt föregående inlägg hänvisade jag till boken "Microsoft Windows säkerhet utan och innan". På sidan 4 i den boken rekommenderas användare av Windows 95 och 98 att uppgradera. Denna uppmaning gällde när boken skrevs och gäller i ännu högre grad i dag då skillnaden mellan Windows 98 och XP blivit ännu större. Det är i dag knappast meningsfullt att utveckla program för Windows 98, och framför allt skall man inte utgå från att ett program som är utvecklat för Windows 98 också fungerar på ett acceptabelt sätt under XP.

En trojansk häst är ett program som vanligtvis döljs inuti ett annat program eller i en fil som ser ut som ett program. När användaren försöker starta detta program infekteras datorn. En trojan kan göra allt som användaren kan göra på datorn. I nummer 10 av Mikrodatorn fanns ett test av antivirusprogram. Samtliga testade program var dåliga på att hitta uppringningsprogram. Ofta installeras sådana program av trojaner. Ett effektivt skydd mot sådana hot får man enklast och billigast genom att bara tillåta att program "Designed for Windows XP" köres på datorn, se sista stycket på sidan 185 i den tidigare nämnda boken. Vad "Designed for Windows XP" innebär är specificerat i ett dokument som man hittar på http//www.microsoft.com/winlogo/software/downloads.mspx, välj "Designed for Microsoft Windows XP", Application Specification 2.3. Under punkt 3.2 i detta dokument kan Disgen-utvecklarna läsa om hur Dg8Data bör installeras. Under 3.4 finns kravet att alla applikationer skall kunna köras av användare med begränsade rättigheter. Alla som i dag utvecklar program för Windows bör känna till innehållet i detta dokument.

Hälsningar,
Nils-Åke Bjäresten

Av Gunder Grünning Fredagen den 27 augusti, 2004 - 13:27:

Angående W95 och W98 påstås det att Microsoft inte längre består med support. Bestämt gäller detta W95. W98 skall mista sin support under 2004 och jag tror det var vid halvårsskiftet.

Hälsningar
Gunder Grünning

Av Daniel Berglund Fredagen den 27 augusti, 2004 - 14:25:

Mja, man förlängde livet på W98 eftersom kunderna inte accepterade att supporten skulle dras in 2004.

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;[LN];LifeAn1

Nytt död-datum blir 2006, men vi får väl se.


Lägg till ett meddelande (Add a message)


För att kunna delta i denna diskussion måste Du:
Skriva För och Efternamn i fältet "Användarnamn" !
Hoppa över fältet lösenord här!
Fyll i din e-post om du även vill ha direktkontakt med deltagarna.
(Just fill in Your name! E-mail is not compulsory.)
Användarnamn:
(Your name)
 
Lösenord:
(Password)
E-mail: