Forskarstugan

DIS Forum: 5. DIS verksamhet och utveckling: Forskarstugan
Av Anette Carlsson Tisdagen den 10 december, 2002 - 19:13:

Jag tänkte bara berätta hur jag blev bemött när jag besökte forskarstugan i gamla Linköping för drygt två veckor sedan. Jag bor inte själv i landskapet, så när jag åkte på en resa till julmarknade i Linköping tänkte jag passa på att gå in i forskarstugan. Jag har en ana från Östergötland och tänkte passa på att titta lite i en födelsebok. För jag var dum nog att tro att man kunde forska i forskarstugan.

När jag kom in i lokalen var det ingen som tog någon som helst notis om mig. Jag gick in och hittade en person längst in i ett rum. Hon tittade på mig som om hon undrade vad jag gjorde där. Jag frågade om det fanns mikrofiche från en viss församling och om jag kunde få titta på dem. Hon titta på mig igen, denna gång som om jag inte var klok. Här finns inga fiche! Fick jag till svar. Jag blev lite förvånad och frågade vad det fanns att forska i och var jag skulle ta vägen med min fråga. Du kan ju gå till biblioteket blev svaret. Ingen som helst vilja att att vara det minsta hjälpsam fanns. Jag kände mig väldigt avsnoppad och lite snopen vände jag och gick därifrån.

Det som räddade situationen var den man som kom springande efter mig och som i hallen frågade om han kunde hjälpa till med något. Han var mycket trevlig och berättade vad som fanns i forskarstugan och inte. Tack för det vänliga bemötandet. Han förklarade att det bara fanns cd-skivor, tillgång till datorer och några register i forskarstugan. Men det kan jag ju nå på mitt eget länsbibiliotek också.

Mitt förslag är, byt namn på Forskarstugan till något mer passande. Forska kan man onekligen inte göra där. Eller ändra inriktning på verksamheten så den är mer öppen för medlemmar. Sen tycker jag att man kan vara lite mer trevlig mot besökare. Jag lyste lång väg att jag aldrig varit inne där förut och inte kunde verksamheten. Skärpning. Jag var där strax efter två, så det borde ha varit ordinarie personal.

MVH Anette

Av Urban Windahl Tisdagen den 17 december, 2002 - 16:33:

Jag beklagar att ditt besök inte stämde med dina förväntningar.
Jag förstår att du hade förväntat dig en ordinär forskarsal som på ett landsarkiv eller liknande. DIS är dock en förening för "datorhjälp" i släktforskningen och inom detta område kan du få mycket hjälp genom att forska med hjälp av våra cd-skivor, databaser och Internetabonnemang.

Då allt fler upptäcker vilka möjligheter som finns i vår Forskarstuga får vi allt fler besökare, vilket vi givetvis tycker är positivt, men det kan också ibland bli stressigt för oss som arbetar här. Vi försöker dock ge så mycket service som vi hinner med.

Det stora intresset innebär att man nu måste boka tid om man skall forska i vårt material, just för att man inte skall behöva åka till oss "i onödan" om just det du söker är upptaget.
På vår hemsida kan man se vilka cd-skivor vi har och vilka abonnemang du kan boka i förväg vid ett planerat besök.

Du är välkommen tillbaka och se på vilka möjligheter du har att forska här under mindre stessiga förhållanden.

MVH
Urban Windahl
Webbredaktör

P.S. Om du har östgötska anor finns i samma lokaler en hel del material som tillhandahålls av Östgöta Genealogiska förening.

Av Sture Bjelkåker Fredagen den 20 december, 2002 - 23:32:

Forskarstugan i Gamla Linköping drivs av DIS och ÖGF, två ideella föreningar vars verksamhet i första hand bygger på att medlemmarna hjälper varandra. DIS är dock en så pass stor förening att vi kan hålla personal för den dagliga medlemsservicen via post, epost, telefon, fax mm,
och personalen kan då samtidigt kan hålla forskarstugan öppen. Däremot har vi inte resurser för en heltäckande assistans till besökarna i forskarstugan, utom på vissa helger och kvällar då ideellt arbetande stugvärdar har denna funktion.
I dagens läge är släktforskning inte längre lika med mikrokortsläsning, utan det finns en mängd andra sätt att finna information, så benämningen Forskarstuga är nog inte fel. I Forskarstugan finns också numera ett Genline-abonnemang på Internet som gör att även kyrkböckerna i viss mån kan studeras i takt med att Genline-materialet blir allt mer rikstäckande.
I DIS styrelse är vi mycket nöjda med det sätt som vår personal efter bästa förmåga försöker ta hand om besökarna vid sidan av sina övriga uppgifter på kansliet.
Sture Bjelkåker, ordförande DIS

Av Torgny Back Måndagen den 20 mars, 2006 - 22:23:

Synunkter på DIS.

Jag har varit medlem i DIS under många år och haft stor glädje av framför allt DISGEN. Under den tiden har jag fått se hur medlemmarnas pengar har använts för att bygga upp och hålla i drift en ”forskarstuga” i Linköping. Där finns litteratur och en stor mängd CD-skivor som de som besöker stugan får använda fritt.
Vi som bor långt från Linköping betalar samma medlemsavgift som de som bor i Linköping, men ingen kan väl hävda att vi har samma möjligheter att utnyttja de resurser som har byggts upp med ”våra” pengar. Om jag ska besöka forskarstugan som i mitt fall ligger ca 25 mil bort kostar det mig ca 400-500 kr enbart i bensinkostnad att göra det besöket.
I dagens IT-samhälle borde det inte behöva vara så ojämlikt i DIS. Mitt förslag är att man i stället för att ha en stor forskarstuga skaffar en billig lokal med all tänkbar utrustning för att kunna göra CD-skivor och annat material tillgängliga gratis på nätet för alla medlemmar. Jag förstår att man idag inte har tillstånd att lägga ut t ex dödboken på nätet men nog borde det väl vara möjligt att åstadkomma en inte alltför kostsam överenskommelse med den som har upphovsrätten, en överenskommelse som innebär att detta blir möjligt. Att alla medlemmar gratis läser skivan i forskarstugan skiljer sig i princip inte från att alla medlemmar gratis läser den på nätet.
Jag vet att det finns DIS-Öst och DIS-Väst o s v och att de har lokaler med vissa resurser och att man kan var medlem där mot en viss avgift. Men långt ifrån alla medlemmar bor nära en sådan lokal.
Alltså: Utnyttja modern teknik och gör allt material som DIS äger lika tillgängligt för alla medlemmar oavsett var de bor. Om det skulle kräva en mindre höjning av medlemsavgiften, vilket jag tror knappast skulle vara nödvändigt om man skrotar vissa lokaler, så är det helt OK för mig.

Av Olle Andersson Torsdagen den 24 augusti, 2006 - 14:00:

Apropå modern teknik.

Först – jag håller till fullo med Torgny Back - och ger en eloge till Olof Cronberg som låter denna kontroversiella fråga få plats i senaste numret av vår tidning (Nr 73 Augusti 2006 sid. 31). Det är väl inte alla som läser insändare (gäller även denna) på DIS Forum.

Och för att fortsätta med synpunkter på verksamheten så borde föreningens tidningsutgivning kunna effektiviseras för att inte belasta ekonomin som sker i dag.

Mitt förslag är att medlemmarna får tidningen som ett pdf-dokument per e-mail. Eller via lösenordsförfarande hämtar hem dokumentet från föreningens hemsida.

Skulle någon av olika anledningar inte acceptera detta får vederbörande anmäla detta till föreningen som för självkostnadspris trycker upp tidningen till dessa och tar betalt för denna service.

Hur de medel som frigörs (tryckkostnad och distributionskostnad) skall användas finns delvis förslag på i Torgnys insändare. Jag är övertygad om att idéer finns hos medlemmarna om hur dessa pengar skall användas.

Olle Andersson
Medlem 25007


Lägg till ett meddelande (Add a message)


För att kunna delta i denna diskussion måste Du:
Skriva För och Efternamn i fältet "Användarnamn" !
Hoppa över fältet lösenord här!
Fyll i din e-post om du även vill ha direktkontakt med deltagarna.
(Just fill in Your name! E-mail is not compulsory.)
Användarnamn:
(Your name)
 
Lösenord:
(Password)
E-mail: