DIS ekonomi

DIS Forum: 5. DIS verksamhet och utveckling: DIS ekonomi
Av Timmy Brolin Torsdagen den 2 december, 2004 - 23:21:

Hejsan.

Som nybliven medlem har jag blivit lite konfunderad över vad DIS gör med pengarna de får in.
21000 medlemmar betalar 100:- per år = 2.1Mkr i årlig inkomst.
Utöver det kommer licensinkomster från DISGEN.
15000 licenser a' 600:- = 9Mkr utslaget över ca (tio?) år, plus inkomster för uppgradering av licenser till nyare version.
En årlig inkomst på ca 3Mkr verkar inte orimligt.

Den enda anledningen till att jag blev medlem var att få full tillgång till DISBYT databasen, (vilket jag ännu inte fått då jag fortfarande väntar på att mitt GEDCOM-utdrag ska bli processat).
Har läst lite på forumet här och noterat att man inte bör klaga om uppdateringar av DISBYT och processande av DISBYT-utdrag går lite långsamt ibland, eftersom de som arbetar med det gör det helt ideellt. Okej, så jag betalar alltså inte något annat än DISBYT's serverkostnader (en mycket liten kostnad i sammanhanget).
Den andra viktiga verksamheten inom DIS är nog DISGEN? Måste säga att jag blev smått chockad när jag läste att DISGEN utvecklarna jobbar helt ideellt. De får inte del av de förhållandevis höga licensavgifterna (som står för ca en tredjedel av DIS' inkomster).

Så min fråga är: Om inga nämnvärda summor går till de två verksamheter som sannolikt är enda anledningen till att många ens är medlem, vart går pengarna?

MVH
Timmy Brolin

Av Daniel Berglund Söndagen den 5 december, 2004 - 00:14:

Någon som är aktiv i föreningen kan säkert berätta mer livfullt, men se Diskulogen nr 64 sid 13. Du gissar bra! Omslutningen 2003 var 3010 kkr. Diskulogen kostar en bra slant, liksom de två anställda man (vi) har.

Av Rolf Eriksson (M01977) Söndagen den 5 december, 2004 - 12:28:

För att ge ett svar på frågan summerar jag 2004 års budget, summorna i kkr:
Inkomster: 3040
Utgifter:
Kontorsmateriel, Diskulogen, port mm, -1120
Bidrag för regional veksamhet -235
Löner, konferenser, funktionärsträff mm -995
Hyror, leasing, tele, internet, mm -315
Annonser, kataloger, PR, licenser mm -335
Bankavgifter, räntor, avskrivningar -30
Årets resultat 10
Välkommen till årsmötet ska du få fullständig redovisning

Av Timmy Brolin Måndagen den 6 december, 2004 - 22:40:

Man tackar för redogörelsen. Alltid intressant att se vart ens pengar tar vägen :)
En fråga.. Vad är argumenten för att en förening för datoranvändande i släktforskningen ska spendera 1/3 av sina inkomster på en papperstidning?
Samma pengar borde kunna göra en hel del nytta genom att förbättra och utöka DISBYT.
DISBYT har en enorm utvecklingspotential. Man skulle kunna lägga till stöd för källhänvisningar, kanske till och med stöd för kopior av källorna i direkt anslutning till källhänvisningen.
Sen kan man tänka sig stöd för att vem som helst kan få rätta, komplettera, eller kommentera en uppgift. Ungefär så som "porträttfynd" fungerar.
Det finns massor med förbättringar och utökningar som kan göras.

En annan sak skulle vara att slopa licenskostnaden för DISGEN. Det känns lite fel med licenskostnader på ett program som utvecklats ideellt av obetalda programmerare.

Att övergå från papperstidning till elektronisk tidning ger dessutom en hel massa miljövinster.

Personligen har jag tyvärr inte funnit diskulogen särskilt intressant, men det finns säkert andra som tycker om den.

Av dis00919 Tisdagen den 7 december, 2004 - 11:52:

Tommy.
Et konkret spørsmål.
Har du php-programmeringserfaring? I såfall kontakt alfchr@disnorge.no ang. forbedringer av DISBYT eller kontakt Olof.

Av Anders Berg Torsdagen den 31 januari, 2008 - 18:18:

År 2006 ägde DIS aktier i företaget Genline. Några frågor:

1) Finns fortfarande ett ägande i Genline?

2) Enligt uppgift var innehavet "strategiskt" och inte i första hand som placering. På vad sätt är det "strategiskt"?

Jag är ganska kritisk till ett sådant innehav både ur ett strategiskt och placeringsmässigt perspektiv.

A) Rent placeringsmässigt är Genline en extrem högriskaktie, dessutom med dålig likviditet (dvs det kan vara problem att avyttra innehavet). En ideell förening bör välja en mycket lägre riskprofil när man hanterar sina medlemmars avgifter.

B) DIS är en förening för alla släktintresserade datoranvändare, då är det olämpligt att liera sig för starkt med en kommersiell aktör. Genline har fått otrolig draghjälp genom Disgen med inbyggd koppling till Genline, och Dispos. Hur mycket betalar Genline för detta?

Av Olof Cronberg Måndagen den 4 februari, 2008 - 16:40:

Hej Anders!

Vi hade vid årsskiftet 30000 aktier i Genline och 20000 aktier i ArkivDigital. Vi har bedömt att det är strategiskt och ger en viss insyn i resp företags verksamhet.

Vi har för avsikt att samarbeta med de aktörer som är intresserade av att samarbeta med oss. Vi kommer inom kort bla att ta upp konkreta diskussion med ArkivDigital.

/Olof C

Av Anders Berg Måndagen den 4 februari, 2008 - 18:32:

Hej Olof!

Tack för svar. Bra att bredda samarbetet med fler. Det var något jag var rädd för att DIS kanske skulle bli för lierade med bara en aktör.

Av Rolf Carlsson Torsdagen den 17 april, 2008 - 17:34:

Hej

Mitt inlägg rör inte direkt ekonomin, men knyter an till Olofs uppgift om Arkiv Digital.

Jag har börjat i år med släktforskning och har kommit tillbaka till slutet av 1600-talet i en socken. Jag har även haft stor nytta av DISBYT för att hitta möjliga kopplingar i äldre släktled.

Jag började med Genline, men fann alltför många svarta sidor och fann av en tillfällighet ArkivDigital (AD-Online) med alla sidor fullt läsbara. Tyvärr är fortfarande Genline synomymt med nättillgång på kyrkoarkiven genom de gamla mormonfilmerna. Ny (scannings)teknik bör prioriteras.

Det måste vara klokt att samarbeta mera med AD, då det väsentligt höjer kvalitén på bl a det som rapporteras in till DISBYT (för att inte tala om vår egen tillfredsställelse med bättre verifierade källor). Likaväl som att Genline anges som källa borde AD också kunna anges i Genline/DISBYT.

Av Mattias Persson Lördagen den 13 februari, 2010 - 07:32:

Hej Olof Cronberg
Hur går diskussionerna med Arkiv Digital?
Finns det några konkreta förslag på sammarbeten?

Mvh Mattias

Av Sten Magnusson Lördagen den 13 februari, 2010 - 10:39:

Jag skulle vilja komplettera ovanstående fråga med den tredje och i sammanhanget största aktören SVAR som ju är en enhet i Riksarkivet? Förs det t.ex. några diskussioner med SVAR?

Mvh/Sten Magnusson

Av Daniel Berglund (M25564) Söndagen den 21 mars, 2010 - 23:18:

Vad gäller Arkiv Digital så har vi ett avtal om medlemsrabatt. Diskussioner om länkning till deras bilddatabas från bland annat Disgen, på samma sätt som vi kan länka till Genlines bilddatabas, pågår, men där hänger det just nu på tekniska aspekter på hur den länkningen ska gå till. Jag hoppas vi ska kunna elda på de diskussionerna och problemlösningarna en del.

SVAR-spåret är däremot ganska kallt i dagsläget. När det gäller länkning är det så vitt jag vet inte möjligt just nu att komma hela vägen fram (dvs till en bild i deras databas). Vi är inte alls ointresserade men har inte drivit detta på senare tid.

Av Marianne Munktell (M06185) Måndagen den 22 mars, 2010 - 12:44:

Var framgår det att vi har medlemsrabatt hos Arkiv Digital? Efter en snabbkoll på deras hemsida kan jag inte se något om rabatter för DIS-medlemmar.

Av Eva Dahlberg Måndagen den 22 mars, 2010 - 18:54:

Hej Marianne! Jag skulle tro att det just nu inte framgår av deras prislista, eftersom de under perioden 20-31 mars (2010) säljer 1 års-abonnemangen för ett ännu lägre pris till alla köpare - 995 kr.

Vårt ordinarie medlemspris brukar enligt min minnesbild framgå av listan - men är lite "poänglöst" just idag. Rabatten gäller nog bara på helår vad jag minns.

När ordinarie pris är 1195 kr så betalar DIS-medlemmar 1045 kr och medlemmar i Släktforskarförbundets övriga föreningar 1095 kr. Just nu alltså för alla 995 kr.

Hälsningar från Jönköping!
Eva


Lägg till ett meddelande (Add a message)


För att kunna delta i denna diskussion måste Du:
Skriva För och Efternamn i fältet "Användarnamn" !
Hoppa över fältet lösenord här!
Fyll i din e-post om du även vill ha direktkontakt med deltagarna.
(Just fill in Your name! E-mail is not compulsory.)
Användarnamn:
(Your name)
 
Lösenord:
(Password)
E-mail: