Släktforskarförbundet

DIS Forum: 5. DIS verksamhet och utveckling: Släktforskarförbundet
Av Gunnar Bergstedt (M05835) Torsdagen den 21 juli, 2005 - 12:35:

Hej på er i sommarvärmen alt. regnet!

Jag vet inte hur många av de som är utsedda till ombud för DIS och dess regionföreningar vid släktforskarförbundets årsmöte, som läser detta inlägg, men en sak som har varit mycket tyst om är förslaget till förbundsstadgarnas §9 enligt sidan 29 i ANGELÄGET.
Går detta igenom så innebär det att våra regionföreningar med automatik kommer att sorteras in bland b-laget (min definition av associerade föreningar). Det är ju krav att man är medlem i DIS för att kunna bli medlem i en regionförening.
Har jag tolkat förslaget rätt och i så fall borde vi rösta emot ändringen.

Gunnar Bergstedt

Av Roger Johansson Måndagen den 28 maj, 2007 - 17:36:

Hej!

Jag har ingen aning om vem eller vilka som är DIS ombud på Släktforsskarförbundets årsmöte, men jag vill iaf på något vis (dvs detta) ta chansen att göra min röst hörd och säga att jag verkligen tycker våra ombud ska arbeta och rösta för en annan ordförande än den nu sittande. Hans inlägg i Angeläget på www.rotter.se nu senast var det som fick bägaren att rinna över för mig. Det må hända att folk på Anbytarforum har en dålig ton ibland, men så som han uttryckte sig där och som han låtit under senare tid tycker jag inte en förtroende vald ska agera. En förtroendevald ordförande FÅR bara inte göra det enligt mitt förmenande, lika lite som en chef skulle komma undan med det eller en partiledare. Någon annan måste rimligen finnas som kan sköta jobbet.

Detta är alltså en ödmjuk men bestämd vädjan att agera för ordförandeskifte.

Med de allra vänligaste hälsningar.

Av Anders Berg Torsdagen den 14 februari, 2008 - 20:05:

DIS, Anbytarforum och Sveriges Släktforskarförbund

Sedan länge hänvisar DIS Forum efterlysningar till Rötters Anbytarforum. Nyligen har en avgift på 100:- införts för att skriva på AF. Samtidigt har jag erfarit (från en annan medlem som fått svaret från Olof Cronberg) att DIS på förbundsstämman 2007 stödde förslaget att avgiftsbelägga Anbytarforum.

Min fråga är nu hur dessa två saker går ihop. De facto avkräver nu DIS sina medlemmar 100:- för att få göra efterlysningar eller ha annan släktforskningskontakt i ett sanktionerat forum med andra medlemmar i samma förening. Det tycker jag är anmärkningsvärt och fel. Det innebär i princip närmast en fördubbling av medlemsavgiften i DIS.

Jag föreslår två åtgärder.

* För det första bör DIS ompröva sitt ställningstagande och vid kommande stämma, om ärendet kommer upp, rösta emot en avgift för att skriva på Anbytarforum. Skälen är flera, men framförallt avskräcker en avgift nya släktintresserade, försvårar för utländska deltagare och går dessutom stick i stäv med vad som är brukligt när det gäller diskussionsforum på nätet. Ett forum är till för att dra till sig folk, inte skrämma iväg dem.

* För det andra bör, så länge Anbytarforum är belagt med avgift, DIS Forum öppnas för efterlysningar mellan medlemmar i föreningen.

Anders
medlem 1397

Av Bengt Isacsson Torsdagen den 14 februari, 2008 - 21:49:

Hej Anders - roligt att det är fler än jag som tycker som du.

Jag hade kontakt med DIS ordförande i just frågan om AF:s avgiftsbeläggning och fick ett svar att DIS var för en avgift och att DIS tyckte det var bra att förbundet försökte hitta nya intäktskällor.

Fast jag tyckte då - men bara i mitt stilla sinne - att det var konstigt att DIS förordar extra "beskattning" av sina egna medlemmar.

Medlemsnyttan synes icke finnas i föreningens fokus.

Trots det har föreningen investerat i aktier som i det här fallet kunnat användas för att DIS medlemmar ska kunna delta i både AF och FF kostnadsfritt. Men men......... det är nog roligare att frottera sig med andra än medlemmar någon gång då och då.

Av Stellan Molinder Onsdagen den 5 mars, 2008 - 22:19:

Håller med de föregående att så länge som det kommer att bli avgiftsbeläggning på AF så öppna efterlysningen på DIS och hänvisa inte till AF.

Av Anders Berg M01397 Måndagen den 1 september, 2008 - 10:04:

Hej!

Information önskas hur DIS och dess regionföreningar röstade till motionerna vid Släktforskarstämman i Malmö.

Tack på förhand!

Av Dennis Karlsson Tisdagen den 2 september, 2008 - 16:43:

Anders det verkar inte vara någon läsare av dessa sidor som varit där.
Helsingborgs Dagblad verkar vara dom enda som noterat att det blivet en ny ordf i SSF.I övrigt inga kommentarer från något håll.

Av Anders Berg M01397 Måndagen den 8 september, 2008 - 00:12:

En vecka och ännu inget svar från något av DIS ombud i Malmö.

Vågar ingen stå för hur man röstar?

Av Niklas Lundin m30055 Måndagen den 8 september, 2008 - 22:17:

Det är nog dags att svara Anders snart. Detta blir ju löjligt.
Så vida inte informationen är sekretessbelagd.

Niklas

Av Olof Cronberg (M00082) Måndagen den 8 september, 2008 - 23:22:

Hej kära vänner!

Ibland skulle man önska att dygnet hade mer än 24 timmar, men det har det inte. Jag har nästan inte varit hemma sedan stämman.

Inför förbundsstämman brukar ombuden för Dis och våra regionföreningar träffas för att diskutera igenom de olika frågorna som är aktuella för stämman. Vi brukar diskutera om vi ska göra något särskilt uttalande eller yrkande i någon fråga. Vi brukar också diskutera motionerna. Det är dock så att våra ombud får rösta efter eget huvud. Jag kan därför inte tala om hur Dis röstade i olika motioner. Däremot kan jag tala om hur jag röstade.

Förbundet har ju fortfarande en pressad ekonomi. Jag anser att det är viktigt att vi även har ett förbund i framtiden. Det innebär att förbundet måste få intäkter för att bedriva sin verksamhet samtidigt som man försöker begränsa utgifterna.

Motion 1 ang kyrkogårdspris kom ett modifierat förslag från golvet att förbundet skulle ta kontakt med en kyrkogårdsorganisation som redan har ett sådant pris på gång, vilket stämman stödde.

Motion 2 ang tillgängliggörande av Genealogica-samlingen tyckte alla var bra.

Motion 3-7 ang avskaffande av avgiften på Anbytarforum. Jag röstade där för förbundsstyrelsens förslag att bibehålla avgiften under året för att sedan göra en utvärdering av effekterna. Jag tycker det är rimligt med tanke på den pressade ekonomin.

Motion 8 om bättre kommunikation mellan förbundsledningen och medlemsföreningarna. Andemeningen i motion var viktig och riktig, även om förslaget till lösning var lite för komplicerat rent tekniskt. Jag uttalade mig för vikten att förbättra kommunikationen, men tyckte inte att man kunde stödja själva motionen.

Motion 9 ang handbok för arkivsystem tyckte jag var ok med styrelsens förslag att det blir en artikelserie i ShF.

Motion 10 ang förbundets framtida arbetssätt. Även här var andemeningen i motionen riktig, dvs att förbundet måste fundera på vilken funktion det ska ha i framtiden. Den processen har redan börjat så till vida att en enkät i våras skickades ut till medlemsföreningarna. Motionärens förslag att man skulle tillskapa en organisationskommitté kändes dock inte som rätt lösning.

När det var dags för Nils Marelius motioner nr 11-13 hade luften gått ur stämmodeltagarna och både jag och stämman valde att stödja förbundsstyrelsens förslag till hantering.

När det gäller övriga frågor, så stödde jag förbundsstyrelsens förslag till ökning av medlemsavgiften från 9 kr till 12 kr per medlem.

När det gällde avskaffande att reseersättning för ombud till förbundsstämman, föreslog vi från Dis sida att förbundet skulle ersätta reskostnader över 800 kr istället för över 300 kr. Detta för att ändå begränsa kostnaden för dem som alltid har långt till stämmorna. Detta förslag gick igenom.

När det gäller ersättning till styrelsen, så stödde jag oförändrad ersättning. Om vi vill ha en ordförande i "arbetsför" ålder, så får vi vara beredda att betala en viss ersättning för detta. Arvode är i dagsläget ungefär 100 000 kr.

Jag hoppas att det ska vara svar på era frågor.

/Olof C

Av Anders Berg M01397 Tisdagen den 9 september, 2008 - 12:00:

Tack för svaret, Olof!

Förstår att det är lätt att det blir så att förbundsstyrelsens förslag/kompromiss vinner, speciellt om en förening inte har någon gemensam ståndpunkt och varje delegat får rösta efter eget huvud. Det känns dock inte helt bra att det ska gå till så när man representerar 25000 personer.

Mer direktdemokrati från medlemmarna är önskvärt. Ytterst få har möjlighet att närvara vid årsmöten och inte hade det heller hjälpt eftersom ombuden var fria att rösta som de själva tyckte.

Det kan vara av intresse för datorföreningen DIS att det är ett antal "nätsläktforskare" som diskuterar att bilda en helt virtuell förening, med största möjliga demokrati och minsta möjliga administration och avgifter. Det diskuteras på http://proveniens.ifokus.se just nu. Välkomna alla DIS-are att medverka!

Av Anders Berg M01397 Tisdagen den 9 september, 2008 - 12:01:

Ska till�ggas att man m�ste bli medlem (gratis) f�r att l�sa diskussionen om f�reningen p� Proveniens.


Lägg till ett meddelande (Add a message)


För att kunna delta i denna diskussion måste Du:
Skriva För och Efternamn i fältet "Användarnamn" !
Hoppa över fältet lösenord här!
Fyll i din e-post om du även vill ha direktkontakt med deltagarna.
(Just fill in Your name! E-mail is not compulsory.)
Användarnamn:
(Your name)
 
Lösenord:
(Password)
E-mail: