Hur använder man detta diskussionsforum?

DIS Forum: Hur använder man detta diskussionsforum?
VÄLKOMMEN TILL DIS Forum!

Du kan vara aktiv på DIS FORUM på två sätt:

A) Skicka meddelanden
Du kan ställa frågor, ge andra forskare tips och svara på deras frågor. Detta kan du göra under alla ämnen.

För att svara på frågor som har ställts under en viss tidsperiod finns det tre olika alternativ att se dessa frågor:
1. Senaste dygnet
2. Senaste veckan
3. SÖK - Inlägg
I alternativ 3 kan du välja ämnesområde och antal dagar. Bra t.ex. om du vill följa en hel diskussion eller se vad som har hänt sedan du senaste gången besökte forumet.

Ett annat sätt att hitta frågor och svar på är att använda ämnesstrukturen.
Du väljer då Ämnen eller "Visa trädstruktur". I trädstrukturen klickar du sedan på "+" tecknen. Om du då klickar på ett ämne så kommer du direkt till diskussionen.

B) Skapa nya diskussionsämnen
Ibland får du möjlighet att skapa ett nytt ämne inom ett visst diskussionsområde. Då kommer du att se knappen "Skapa nytt ämne".

Låt de andra deltagarna veta vem du är
Som motprestaion för att kunna använda denna service vill vi att du alltid anger ditt för- och efternamn när du skickar inlägg eller skapar nya ämnen.

Om du anger din e-post ger vi dig en extra möjlighet att låta deltagarna ta direkt kontakt med dig.
Denna möjlighet är frivillig.

Lycka till!