handdator

Visa fullständig version : Sökning 1. Söklistan
 2. Sökning
 3. Fler i rubriken
 4. Sökning med fler
 5. Dublettsökning
 6. Släktforskning i Finland
 7. Scrollning av söklista bakåt
 8. Sök gemensamma anor
 9. Mer om gemensamma anor.
 10. Antal i söklistan
 11. Sökfunktionen
 12. Sökning med personid
 13. Dubblettsökning
 14. Flytta personer i Disgen 2016
 15. Sökning bildidentitet
 16. fel eller feature?
 17. Radera en hel grupp av individer
 18. Sökning på efternamn med prefix
 19. Begränsad sökning
 20. Gård, Församling alt. Församling, Gård
 21. Snabbsök med fördröjling
 22. Släktskapstavla kan spärra andra utskrifter
 23. statistik
 24. statistik och ytterlighetsvärden
 25. Sökning, där flaggvalen inte syns
 26. Söktips
 27. Söklistans sökträffar ger fel resultat
 28. Dubblettkontroll och kontroll av notiser
 29. Kan man söka efter personer som inte har någon koppling till andra personer
 30. Problem med söklistan
 31. Söka texter i relationer
 32. Efternamn som börjar på Å, Ä och Ö saknas när jag söker på en församling.
 33. Söka förnamn utan asterisk.
 34. Lost Ancestor in Jamtland
 35. Söka efter alla personer som är faddrar - utan att använda flaggor
 36. Sökning på ord i text i citat
 37. Söka på förnamn
 38. Sökning med levde-notiser ger inte förväntat resultat
 39. Ett par problem efter sortering av söklista
 40. Alla som inte är släkt
 41. Frederica/Fredrikke Utstrøm født ca 1832 utflyttet til Norge
 42. Sök person - rubriker blir kursiva när jag fyllt i villkor
 43. Funktionen Välj person tycks ge olika resultat i DG8 och DG2016!
 44. VERKTYG - ANALYSERA
 45. Olika resultat i Välj person och Sök person
 46. Carl Fredrik Wenberg, født ca 1770
 47. Vad listas under "Bland senaste"?
 48. Sparade söklistor
 49. Dubbletter – ta bort och koppla ihop personer - gör så här
 50. Bröllop - kan man söka på det?
 51. Prroblem att hitta dubbletter
 52. Vad gör jag för fel?
 53. Sökning efter personer med Oforskat-notis
 54. DISGEN-krasch vid rättande av dubblett
 55. Sökning på ort ej samma resultat i Disgen 2016 / Dis 8.2 - olika behov av jokertecken
 56. Bildfil saknas...
 57. Sökning på datum för t.ex. giftermål
 58. Mera problem med söklistorna?
 59. söka person via ansiktet
 60. PersonID <> Flock individ nr
 61. Söka skapade mellann
 62. Välja mål för ny sökning
 63. Sökning på datum
 64. Söka på efternamn
 65. Söka ort ej med i ortsträdet.
 66. Söka personer med porträtt.
 67. Att söka "?" (frågetecken)
 68. Söka alla notiser där jag skrivit in ort men inte använt ortsträdet (lampan)
 69. Sökning med yrke
 70. Utskrift söklista funkar inte?
 71. søkliste - dåb / fødsel ????
 72. Sökning med flaggor fungerar inte som jag trott
 73. Sökning på ålder
 74. Sökning efter ättlingar
 75. Sökning för ansedel
 76. Kusiner - möjlig koppling
 77. Söker en kvinna född 1853
 78. Jag undrar om det finns uppgifter om ett barn
 79. Markera hela sökistan.
 80. Wildcards i funktionen Välj person - finns den inte längre?
 81. Kopiera en hel släktgren
 82. Försvunna flaggor
 83. Söklista / antaval
 84. Vid sökning (kikaren)
 85. Söker Fritiof Sandelin
 86. Anders Svensson gift med Johanna Svensson
 87. Olof Lindberg 1700-tal Gärsnäs(H)
 88. Menyrad i dublettsökning
 89. SÖKLISTA
 90. Söka efter personer med foto
 91. Söker hur man är släkt med släkten
 92. Hur stänga söklista
 93. Dubblettsökning
 94. Välj person; Bland senaste, Sortering
 95. Faddrar
 96. Partners till individer i annan söklista
 97. Yrkesbenämningar förav beridna soldater
 98. Senaste och favoritpersoner
 99. Sökning efter person med två efternamn, t ex patronymikon och soldatnamn
 100. DIS policy i sökning till söklista
 101. Sök dubletter
 102. Sökning av person med flera namn Disgen 2019
 103. Dubbletter - ta bort
 104. Lampa
 105. "Bland senaste" i Dg2019/2021