handdator

Visa fullständig version : Program- och datahantering 1. Var hamnar datamappen för en ny användare?
 2. Flockar vs mappar
 3. Ta bort dubletter i Disgen 2021
 4. Hur återgå till Disgen2018?
 5. Kopiering av datamapp
 6. Kopiera en person från en datamapp till en annan
 7. Ominstallation av Windows vs Disgen
 8. Kompabilitet Disgen 2021 och Windows 11?
 9. Bugfil
 10. Ny dator - arbetsdokument hittas inte
 11. Arkiv och flockar
 12. Problem vid import av Gedcom från "Min Släkt"
 13. Appen Släkten problem läsa in exportfilen
 14. Gruppval ?
 15. Bildtexter kommer inte med vid Import av Gedcom från MinSLäkt
 16. synka datamapp med onedrive
 17. Utskrifter vid säkerhetskopiering
 18. Linux + CrossOver + iMAC
 19. Säkerhetskopiering till Onedrive
 20. Datamapp, fil, senast uppdaterad