handdator

Visa fullständig version : Program- och datahantering  1. Var hamnar datamappen för en ny användare?
  2. Flockar vs mappar
  3. Ta bort dubletter i Disgen 2021
  4. Hur återgå till Disgen2018?
  5. Kopiering av datamapp
  6. Kopiera en person från en datamapp till en annan
  7. Ominstallation av Windows vs Disgen
  8. Kompabilitet Disgen 2021 och Windows 11?
  9. Bugfil