handdator

Visa fullständig version : Felrapportering



 1. Flaggor för ny person
 2. Redigera ort
 3. XML import
 4. Import av kartor
 5. Bilder saknas i 2023.1
 6. Förbättringsförslag - namn i Disgens personregister
 7. Felaktig export av händelser
 8. "Möjliga dubletter"
 9. Saknade filer efter säkerhetskopiering
 10. Export till Släkten
 11. Anvending av funksjonstast F6
 12. Kopiera och klistra in notis
 13. Öppna relationsöversikt ger Allvarligt fel
 14. Kan inte öppna öppna "Välj person"
 15. Snabbfunktionen "punkt" för -son/dotter funkar inte - alla gånger
 16. Inklistrade notiser försvinner
 17. Från-till-datum i källnotis exporteras fel till Gedcom
 18. Fel koordinater
 19. Förbättringsförslag: Backa i menyn för "Konvertera orter"