handdator

Visa fullständig version : Felrapportering 1. Flaggor för ny person
 2. Redigera ort
 3. XML import
 4. Import av kartor
 5. Bilder saknas i 2023.1
 6. Förbättringsförslag - namn i Disgens personregister
 7. Felaktig export av händelser
 8. "Möjliga dubletter"
 9. Saknade filer efter säkerhetskopiering
 10. Export till Släkten
 11. Anvending av funksjonstast F6