handdator

Visa fullständig version : Felrapportering  1. Flaggor för ny person
  2. Redigera ort
  3. XML import
  4. Import av kartor
  5. Bilder saknas i 2023.1
  6. Förbättringsförslag - namn i Disgens personregister
  7. Felaktig export av händelser
  8. "Möjliga dubletter"
  9. Saknade filer efter säkerhetskopiering
  10. Export till Släkten