handdator

Visa fullständig version : ÅÄÖ vid HTML-exportRolf Persson
2012-11-15, 23:08
I samband med exprt till HTML "anglifieras" all text i genererade länkar. Tydligen sker detta för att HTMLkod inte kan tolka andra tecken än standardtecknen från det engelska (=amerikanska) alfabetet. Antar att det har med ASCII-kod eller liknande att göra. :mad:

Alltnog. Jag har lagt till en rad i generatorn för export av ortsindex:
<A href=""><IMG SRC="Kyrkor/[DGOrtnamn].jpg" ALT=""

I det genererade indexet blir det för Alingsås så här:
<TR CLASS="ortsnamn"><TD CLASS="ortsnamn" COLSPAN="2">Alings&aring;s (P)
<P>
<A href=""><IMG SRC="Kyrkor/Alings&aring;s (P).jpg" ALT=<P>
</TD></TR>
Exporten ändrar å till &aring;

I texten gör det inget eftersom &aring; tolkas av HTML som å.

Problemet är länken; den pekar ju på något som inte finns Alings&aring;s.

Finns det någon metod att komma runt problemet?

Bengt
2012-11-24, 10:11
Eftersom Internet har många år på nacken gäller gamla regler där. Inga åäö eller mellanslag i filnamn eller mappnamn.
Enklaste är någ att ändra filnamnen i ditt källbibliotek. Gå igenom alla filerna i mappen Kyrkor och ändra dem med otillåtna tecken.
Efter exporten kommer allt att fungera. Filnamnen syns ju ingenstans.