handdator

Visa fullständig version : Utskrift av antavlorKarl-Edvard Th
2012-11-24, 19:18
Vid utskrift av antavlor kommer man till en meny där man väljer numrering.
Men det tycks bara vara Antavla tabell och livslinjer som det fungerar.
På komprimerad antavla i utseende fliken hittar jag en inställning "Visa generationsnummer" av eller på men jag kan inte se att det fungerar, men jag har fått en felrapport från en medlem som mot sin vilja får detta generationsnummer på generation 3 men endast där.

Är detta en miss i programmet eller är det jag som inte hittar någon inställning??:confused:

ollfa
2012-11-25, 16:57
Ja, numreringen finns bara i utskriftsformerna tabell och livslinjer. Det har alltid varit så eftersom generationerna framgår automatiskt i de andra utskriftsformerna.

Visa generationsnummer styr om det skrivs generationsnummer i vänstermarginalen på sidorna.