handdator

Visa fullständig version : Projektgrupp RGDRolf Carlsson
2012-12-03, 16:52
Styrelsen har tillsatt en projektgrupp under ledning av Christer Gustavsson.

Vid ett styrelsemöte i oktober 2012 har styrelsen beslutat att fördjupa utredningen kring RGD inom ett antal delområden, såsom:


Definiera och fastställa grundkoncept för RGD
Upprätta en prototyp med tonvikt på indatakontroll och rutiner för matchning av tillkommande individer mot de som redan finns i databasen. Häri ryms även rutiner för normering av egennamn och orter.
Utreda förutsättningarna för införande av en produkt för validering av den egna forskningen före inrapportering till Disbyt/RGD.


Inledningsvis har arbetet bedrivits med medlemmar från den tidigare arbetsgruppen men allt eftersom delprojekten konkretiseras uppkommer behov av ytterligare resurser.

Om det fortsatta utredningsarbetet utmynnar i ett definitivt beslut om införande kommer RGD att bli den mest omfattande och mest komplexa produkt DIS initierat. Det blir en utmaning för oss alla!

Projektgruppen kommer fortlöpande att informera om utredningsarbetet liksom information om framtida resursbehov.

m11996
2012-12-03, 22:26
Jag har tidigare erbjudit mej komma det jag har lärt under de tjugo år jag arbetat med registrering på det sätt som en databas bör var uppbyggd för att vara effektiv.
I min databas finns närmare 90000 individer och de senaste år vet jag att materialet går att kombinera på olika sätt och att det är lätt att registrera. Upplägget gör att man
i tidigt stadium ser om det kan vara en dubblett.
Helge Svantesson

39064
2012-12-11, 10:34
Jag ingår i projektgruppen för RGD och jag skulle gärna vilja ha kontakt med medlemmar som har erfarenhet av att samman föra forskning från flera personer. Gärna med tips om olika dataprogram, som underlättar arbetet. Ser ett behov av att ge ut anvisningar/riktlinjer över hur medlemmarna bör organisera och kontrollera sina databaser. Finns det något som har gjort detta?

39064
2012-12-16, 10:46
Vi har diskuterat vilken plats som en händelse skall redovisas i RGD. Det verkar finnas minst två olika åsikter. Som exempel, var är Magnus Petri Schivedius född. är han född 1605 i Grava (S), Skived, Forshaga S), Skived eller Nedre Ullerud (S). Alla tre varianterna finns i Disbyt.
Inom RGD är vi överens om att det är händelse församlingen som skall redovisas. I mitt exempel Grava (S), Skived.
I Värmland har vi redan ett "RGD", det går under arbetsnamnet "Värmländska Anor". Jag skulle vilja få en GEDCOM-fil med Värmländska anor som har valt att redovisa enligt platsens placering enligt 1984 års församling. I mitt exempel Forshaga (S), Skived. Filen vill jag samköra med Värmländska Anor, för att försöka hitta en modell till att byta församlings namn.
kjell.hasselroth@comhem.se

Phryxe
2012-12-16, 18:45
Kan inte hjälpa dig där. Förstod heller inte riktigt vad du menade. Menar du att dina tre/fyra exempel på skrivning av orter representerar samma by?

Tror det blir omöjligt att lägga in GEDCOM-filer utan mycket handpåläggning. Disgen innehåller en församlingsdatabas. Utöver det kan folk skriva orter som de vill ... och det är bara ett av flera program som används.

Vi kan bara matcha orter ner på församlingsnivå för det finns väl ingen databas över byar, gårdar och torp för hela Sverige att matcha inlämnat material mot!? Att bara ange församling tycker jag inte räcker. Visa gärna se en algoritm för hur detta ska lösas.

Matchning av källuppgifter har hittills förbigåtts med tystnad.

C-J Gustafsson
2012-12-16, 19:49
Dubblettkontroll och matchningar bör vara begränsade till församlingsnivån i RGD.
Det skulle dock på lite sikt vara bra att kunna ta hand om, och skapa en struktur, även för byar, gårdar och torp som RGD får in från GEDCOM filerna.

Då kanske man i framtiden också kan göra geografiska sökningar och uppföljningar kring tex. släktgårdar.
En sådan struktur bör då inte ligga låst under församling, utan att församling mer blir en egenskap.

m06015
2012-12-17, 09:06
Vilka släktforskarprogram har en inbyggd församlingskatalog som hjälpmedel? Frågar främst för att undersöka om det skulle förbättra sökning av dubbletter genom att jämföra födelseförsamlingar.

Phryxe
2012-12-17, 14:25
Tror inte MinSläkt har nån inbyggd ortsdatabas. Den håller nog bara koll på det man matat in så att man kan välja orter från det tidigare inmatade. Det var dock länge sedan jag använde programmet. Disbyt-gänget har kanske någon statistik på vilka program som oftast används och som man behöver lägga krut på att kolla.

Eva Dahlberg
2012-12-17, 19:25
Holger har en församlingsdatabas inbyggd.
tillägg - men inte en ortsdatabas på samma sätt som Disgen, men som ett hjälpmedel
"Lista över Sveriges alla församlingar, också sådana som
upphört att existera. Den redovisar den korrekta stavningen,
den så kallade SCB-koden och länstillhörigheten
som gällde 1989. Klickar du på församlingsnamnet
kan du också se vilken kommun församlingen tillhörde
vid samma tidpunkt."

ZoomX
2012-12-17, 22:51
Har man tänkt att man kan göra en wikimedia (wikipedia) sida. Enkelt och bra verktyg för att göra en stor användbar databas. :)

dis49324
2012-12-18, 07:13
Verkar mycket intressant!
Jag hjälper gärna till kanske främst på den tekniska/implementerings-sidan.
Hilsen
Anders

39064
2012-12-18, 10:18
Skall försöka förklara mig lite bättre Phryxe. Först bör jag nog berätta vem Magnus Petri Schivedius var, det är prästen som är anfader till släkten Lagerlöf. Hans efternamn anses bero på att han är född i Skived. "Byn" Skived låg 1605 i församlingen Garva. 1908-11-01 blev Forshaga utbruten ur Grava. Hur Byn Skived har hamnat i Nedre Ullerud vet jag inte, men fyra forskare har i Disbyt att Schivedius är född i Nedre Ullerud.
Så frågan kvarstår i vilken församling är han född?
Jag håller med dig att kvalitén på forskningen blir bättre med så detaljrik plats som möjligt. I Värmländska Anor är platsen som standard angiven till Församling/by/hemman.
Jag tar gärna emot några GEDCOM-filer med anor från Värmland, för att testa olika sätt att omvandla platsen till "rätt-församling".
Använder mig av rätt så primitiva verktyg som Excel, Disgen, Min Släkt och Dubbelgångaren för att rätta till misstagen.
Runar! Anarkiv har också ett församlingsregister.

m06015
2013-01-08, 21:48
Jag vill låna en gedcomfil skapad i Anarkiv för att kunna jämföra hur ortdatabasen redovisar födelseförsamlingar.
Hälsningar Runar

C-J Gustafsson
2013-01-21, 14:13
Vi avser inom kort att starta en arbetsgrupp, vars uppgift blir att kontrollera och bearbeta GEDCOM filer, som skall uppdateras i RGD.

Vi söker därför intresserade personer, som ideellt vill delta i detta arbete.
Intresse för släktforskning är ett krav och lite datorvana kan vara en fördel.
Arbetet i arbetsgruppen sker huvudsakligen enskilt, med hjälp av gemensamma instruktioner och några enklare hjälpprogram.

Lite basinformation om RGD fanns i senaste Diskulogen.
I nuläget är det ett praktiskt pilot projekt, vars syfte är att säkerställa funktioner och verifiera kvalitetskraven, inför ett beslut om ett RGD.

Är ni intresserade så hör av er till carl-johan.gustafsson@c-sam.nu eller till christer.gustavsson@dis.se så får ni mer information.

Vi är ochså intresserade av att släktforskare skickar oss GEDCOM filer, som vi kan använda i testerna.
I pilot projektet är det GEDCOM filer, skapade med Disgen eller MinSläkt, som vi avser att använda.