handdator

Visa fullständig version : Familysearchrainert
2010-10-29, 11:05
Mormonerna har släpp en version av sina data i form av en BETA. Dessa sidor är indexerade så att man kan läsa i klartext innehållet.
Omfattningen är enorm, det är kanske det som är den stora bristen. Det har förorsakats av skribenternas i vissa stycken bristande språkkunskaper vilket märks tydligt.
Där är en hel del att göra i form av rättning stavning av namn och ortnamn.
Vid en jämförelse mellan originalkyrkobokens namnlängd och betaversionens så saknas det en del namn.
Intresserade kan gå in på nedanstående adress.
Rainer

https:t //beta.familysearch.org/s/collection/list#page=1&region=EUROPE

Kjell W
2010-10-29, 17:40
Du har fått ett t och ett space för mycket efter : i länken

Phryxe
2010-10-30, 11:41
I FamilySearch indexeringsprogram (såsom det funkade när jag använde det sist) skulle man skriva personnamn bokstavstroget, men ortsnamn normaliserat och "som hjälp" fick man en lista över tidigare inmatade ortsnamn (tyvärr inte bara från den socken man för tillfället arbetade med) vilket gör risken stor att man tror att det ska vara ett namn som kanske aldrig existerat i berörda socken. Att skriva personnamnen bokstavstroget har ju sina sidor, men jag föredrar det och det borde ha varit samma sak med ortsnamnen.

Varje uppgift registreras av två olika personer och om det är en diskrepans i tolkningen gör en administratör slutbedömningen. Vem som helst kan hjälpa till med indexeringen.

Har ännu inte sett något som liknar en möjlighet att rätta felaktiga tolkningar, eller ens rapportera dem.

rainert
2011-09-28, 10:54
Hej Kjell
Bra att du såg felet.
Det är något förbryllande, för jag kopierade av länken direkt i datorn.
Rainer

rainert
2011-09-28, 11:05
Hej C-G
Du har rätt i att vemsom helst kan indexera. Det minsta man kan begära av denne är att veta i vilken ort på kartan man placerar det man indexerar.
Ex. Om jag skall indexera en person som är född i S:t Petersburgs regionen så aktar man sig för att registrera orter som Bessarabien Kherson och Astrakhan som födelseort!
Detta är vad som sker i indexeringsprogrammet. För att inte nämna alla de andra tokigeterna i tolkning av person- reps ortsnamn.
Rainer