handdator

Visa fullständig version : Hänvisning i källanZedo
2013-06-03, 03:32
Jag har stora problem med fältet Bild-Id som aktiveras när man använder koppling i Hänvisning i Källan.
Detta fält blir hela tiden avkortat till exempel Livgardet-till-häst-C-3-1841-1887-sid-9 blir
avkortat till Livgardet-till-häst-C-3-1841-1887-si.
Jag har nästan försökt allt. Vissa Identer kan bli längre innan de blir avkortade så det är inte en fix längd som blir överskriven.
Jag är mycket tacksam för en förklaring och ett sätt att överkomma detta.

Inge

ingera
2013-06-03, 16:37
Detta fält är nog tänkt för att koppla SVAR, AD eller Genline till DISGEN .
Det är bildid som skall registreras.
Med AD som jag använder så får man Bildid till Clippbordert med "CTL A" sedan är det bara att kopiera in bildid som vanlig kopiering "CTL V"

Inger A

Zedo
2013-06-03, 18:33
Jag har aldrig använt CTL funktionerna utan har använt musen istället. Jag har så många system som kör på min dator
och har svårt att komma ihåg CTL funktioner till alla systemen.
Jag testade CTL A och CTL V och det ger en databas bild identification. När jag började använda AD started med att använda Bild-Id. Okay jag har en hel del konveterings arbete att göra för att få detta rätt. CTL funktionerna är ett måste i detta fält.

Tack för informationen

Inge