handdator

Visa fullständig version : Utöka söklista ... ??BrJohan
2013-08-18, 18:07
Ett av alternativen som ges då man vill "Utöka söklista ..." är "Alla som på något sätt är släkt".

Exakt vad menas med "... något sätt ..."?

Innefattas enbart rent blodsförvantskap, eller innefattas också makar till blodsanförvanter med alla sina blodsanförvanter?

Går det att på något sätt skapa en lista över de personer som INTE 'på något sätt är släkt' (enl. DisGens uppfattning) med centralpersonen?

Vare sig manual eller Hjälp ger svaren.

/BJ