handdator

Visa fullständig version : VimmerbyNiklas Lundin
2013-09-09, 22:40
Med anledning av ett fel vid körning av Disbyt-utdrag måste jag ställa följande fråga:

Ska orter till personer födda, vigda, och döda i Vimmerby landsförsamling/Vimmerby stadsförsamling registreras under Vimmerby (H) och källan ligga under land/stad eller finns det andra lösningar?

RolfEriksson
2013-09-10, 13:14
I Wikipedia kan man läsa följande: Vimmerby församling bildades 1965 genom sammanslagning av Vimmerby stadsförsamling och Vimmerby landsförsamling[. Det är alltså tidsbundet hur man registrerar församling. Disgens och Disbyts ortsdatabaser bygger på förteckningen Sveriges Församlingar genom tiderna 1989 och alltså borde det vara rätt att registrera Vimmerby (H). Nu är det kanske inte så enkelt då vi utökat ortsdatabaserna efter hand för att kunna registrera efter befintliga kyrkböcker, alltså även sådana församlingar som 1989 gått upp i andra församlingar. I Disgens ortsdatabas finns alla tre församlingarna i Vimmerby med medan stadsförsamlingen fattas i Disbyts bas. Detta är naturligtvis inte bra, baserna bör ju matcha varandra, och jag skickar över detta till Olof för åtgärd.

Niklas Lundin
2013-09-10, 13:30
Tack Rolf