handdator

Visa fullständig version : Konvertera Arkiv till Datamapparfriherre
2013-11-23, 13:50
Jag har nu (äntligen!) förstått att jag måste överge användningen av Arkiv i Disgen.
Jag har f.n. 28 stycken och behöver konvertera dessa till Datamappar. Hur gör man?
Inför Disgen 9 tror jag det vore bra med en speciell handledning för detta.

ollfa
2013-11-26, 09:03
Det pågår just nu en del funderingar om hur detta skall göras, men inget är bestämt ännu. Självklart skall det finnas en bra handledning hur man skall göra och vi kommer även att göra ett särskilt konverteringsprogram som hjälper till så långt det går.
En trolig modell är att du får använda ett konverteringsprogram som exporterar alla arkiven i en datamapp till var sin packad exportfil. Varje exportfil får du sen importera till en datamapp i den nya versionen av Disgen. Om några av dina arkiv inte är aktiva längre kan du låta bli att skapa datamappar och bara spara exportfilerna. Skulle du vilja forsätta vid en senare tidpunkt kan du göra importen då. Det kommer inte att gå att slå ihop arkiv i samband med konverteringen.
Med den här modellen kan vi frigöra arkiven från de besvärliga underliggande kopplingarna att de delar ortsdatabas och källdatabas.
Har du synpunker på hur det här skall fungera så är de välkomna, vi behöver en diskussion för att kunna göra något bra för alla.

dis09101
2014-02-01, 16:24
Om man exporterar personerna i ett arkiv till en gedcom-fil, skapar en ny datamapp och importerar gedcom-filen får man upp det mesta. Men man får inte med sig den egna strukturen i käll- och ort-registren. Detta skulle vara bra om ett konverteringsprogram kan sköta om.