handdator

Visa fullständig version : Disgen i SKY driveGuilem
2013-12-06, 19:21
jag flyttade min databas till skydrive och allt fungerade bra. Det gick att använda databasen från två datorer. Dvs inte samtidigt. Efter några dagar kom ett felmeddelande "databasen skadad eller används av annan dator" Jag stängde och öppnade igen och så fungerade det. Idag var det värre. När jag startade Disgen var både källorna och orterna borta. En färsk säkerhetskopia blev räddningen. Vad kan det vara som gör att det inte fungerar att ha databasen på Skydrive?

DanielBerglund
2013-12-06, 19:59
Skydrive (och dropbox osv) fungerar ju så att alla ändringar görs lokalt på den egna datorn och sedan tar skydrive och försöker reda ut ändringarna om någon annan har ändrat på ett annat håll. Det sker på enklaste sätt eftersom skydrive inte har en aning om den interna strukturen i filerna. Jag tippar att man helt enkelt låter senaste ändring slå igenom. Hinner inte skydrive synka alla ändringarna hos alla deltagande datorer innan nästa ändring kommer blir det kaos.

c4lle
2013-12-12, 10:05
Bo,
Skydrive, Dropbox, osv, fungerar bra om man jobbar från en dator i taget. Man måste dessutom noggrant följa några regler annars kan man skada databasen alt. förlora information:

-Starta aldrig programmet (Disgen tex) innan man har verifierat att filerna i datorn är synkroniserade med molnet. (tex Dropbox "grön bock på katalogsymbolen)

-Stäng alltid programmet när du har slutat att jobba i den.

-Vänta alltid att filerna i datorn är synkroniserade med molnet innan man stänger av dator man har jobbat i. Här finns det flera källor till problem: man förlorar wifi, nätverk eller internet innan man stänger av datorn eller helt enkelt att man bara stänger locket på en laptop.

/C

Torgny Larsson
2013-12-12, 11:16
Jag tycker man skall vara försiktig med att i Disgen arbeta direkt mot datamappar som ligger i molntjänster, typ Dropbox. Däremot tycker jag man kan använda tjänsterna för att kopiera datamappen mellan datorer. Då skulle arbetsgången vara: Du arbetar i den ena datorn med din lokala datamapp (som då inte ligger i molnet), du stänger ner Disgen, kopierar (OBS) datamappen till molntjänstens katalog. När allt är synkroniserat med molnet, kan du starta din andra dator, vänta tills molnet är synkroniserat i den datorn, kopiera (OBS) datamappen där till den datorns lokala hårddisk, starta Disgen, och väljer att arbeta med den datamappen (ej med den som ligger i molnet). Du gör på samma sätt i andra riktningen. Men i det här förfarandet kan det också gå snett.
Ett annnat alternativ är att spara säkerhetskopiorna i molnet, och sen i den andra datorn återläsa från säkerhetskopian i molnet. Det kanske är en aptitligare lösning.
Tänk också på att du kan få problem om du använder länkar utanför datamappen, t.ex. om du använder bilder på annan plats än i DgPic.