handdator

Visa fullständig version : Flagginkluderande export?BrJohan
2014-02-10, 22:51
Finns det i Disgen 8.2 någon möjlighet att exportera (åtminstone) persondata så att även flaggor inkluderas och till en form som kan beskrivas med grammatik av typ LR eller GLR?

Om svaret på föregående fråga är 'nej', så frågas: Finns möjlighet att exportera (med flaggor inkluderade) till CSV?

Om någon av ovanstående frågor besvaras med 'ja', så frågas: Var finns ifrågavarande exportmöjlighet beskriven?