handdator

Visa fullständig version : Ta bort en flockdis1015
2014-04-22, 19:09
Jag är flitig användare av flockar och tycker det är utmärkt att använda för att markera/samla mina egna släktgrenar och sådana som jag har fått av andra släktforskare. Nu har jag fått meddelande om att vissa gedcomfiler som jag har installerat är felaktiga och vill därför ta bort den flocken. Hur tar jag bort gamla felaktiga flockar??

C-J Gustafsson
2014-04-23, 12:24
Man tar bort flockar med hjälp av filhanteraren.
I mappen D-Stand som ligger under DG82Data finns 2 filer för varje flock.
De heter t.ex. DD77.dg8 och DX77.dg8 om flocken du vill ta bort är just flock 77.
Man tar helt enkelt bort dessa två filer och upprepar detta för varje flock man vill ta bort.

Det kan också vara en fördel att köra "Kontrollera Disgens filer" både före och efter borttag av flockar.
Det är också bra att ha en ny säkerhetskopia gjord, innan man ger sig på att ta bort filer.

m06015
2014-04-23, 17:22
Innan du tar bort en eller flera flockar så tänk efter. Kan jag behöva någon information om innehållet i de borttagna flockarna senare i livet.
Gör därför en gedcomfil för vardera flocken och spara det till framtiden. En gedcomfil läser du förslgsvis i ett nytt arkiv.

RolfEriksson
2014-04-30, 15:01
Spara inte gedcom-filen i ett nytt arkiv i Disgen. Begreppet arkiv kommer att försvinna i Disgen 2014. Lägg i stället in filen i en ny mapp.

m06015
2014-05-01, 14:14
Jag tror att Disgen 8.2d kommer att leva vidare hos många forskare efter år 2014. Det är ju inte så att programmet slocknar när en ny version skapats.

BrJohan
2014-05-03, 16:59
Spara inte gedcom-filen i ett nytt arkiv i Disgen. Begreppet arkiv kommer att försvinna i Disgen 2014. Lägg i stället in filen i en ny mapp.

Vilka andra - användningsrelaterade - kunskaper om nästa Disgen kunde och borde redan ha bekantgjorts?

m00707
2014-05-03, 18:43
Just användandet av arkiv har vi avrått från i ett antal år nu.
Alla arkiv har gemensam ort- och källdatabas vilket man kanske inte tänker på.
Det är då bättre att använda flera datamappar.
Man kan ändå inte koppla personer mellan olika arkiv.

M04377
2015-02-16, 22:57
Under D-Stand ligger 2 filer vars namn är; jansson.FFD samt jansson.sli. En av mina flockar heter Jansson. Vad innehåller dessa?

m00707
2015-02-17, 17:50
Dina två jansson-filer är en sparad söklista.
När du skapat en söklista, så kan du spara den med lämpligt namn, för att sedan kunna öppna denna.