handdator

Visa fullständig version : Att inte visa ort på kartanmrandress
2014-05-03, 15:10
Jag använder ort-registret en hel del.
Jag registrerar bl.a. orter/byar som jag vill se på kartan.
Sedan finns en hel del gårdar eller torp inlagda och det kan bli lite plottrigt på kartan om allt detta alltid skall ritas ut så mitt önsekmål är att per ort kunna ange om denna skall ritas ut på kartan.
I dialogen "Redigera ort" väljer jag då att inte markera checkbox "Visa orten på kartan".
Jag tycker då att min användningsfall borde vara uppfyllt.

Har jag missat någon kompletterande inställning, eller finns annat råd?

Ur online-hjälpen....
Visa orten på kartan
Om du inte vill se orten på kartan avmarkerar du du denna ruta.