handdator

Visa fullständig version : PC till MACalf g
2014-05-07, 13:59
Avser att byta arbetsmiljö från PC till MAC.
Vilka problem kommer jag att stöta på?
Läser i SVAR, ArkivDigital och diverse CD
Registrerar i FamilyTreeBuilder och har dokumentationen i MyHeritage

c4lle
2014-05-07, 20:42
FamilyTreeBuilder finns inte for OSX, Mac. Du blir hänvisad att installera en Windows miljö i din MAC, det finns flera alterniv så som mac egen Boot Camp eller från andra leverantörer så som VMWare, Parallels Desktop, Virualbox osv. Till dessa behöver du även en Windows licens.
Alternativ som inte kräver ett Windows licens är CrossOver, men kan inte lova hur det fungerar med FamilyTreeBuilder.

Nästa bekymmer är "diverse CD", antar att du menar Folkrökningar, Dödboken, Begravda, Emigranten osv. Dessa är avsedda att köras i Windows så samma problem där.

Kör själv ett 10-tal av dessa CD (och en DVD) med hjälp av CrossOver samt även Disgen utan problem.