handdator

Visa fullständig version : Önskar att inte få med levande personer export HTMLdis19854
2010-12-02, 14:46
Vid export till HTML vill jag inte få med levande personer, går det att fixa?

:rolleyes:

Phryxe
2010-12-02, 15:11
Om personerna har födelse- och/eller dödsdatum borde det gå att söka fram dem.

m11916
2010-12-06, 18:28
Så här brukar jag göra för att följa PUL-reglerna (så gått det går)
1. Sök personer födda senast för 100 år sedan
2. Utöka söklistan med ”partners” (högerklicka i söklistan och välj partners)
3. Utöka söklistan med ”Alla anor” (högerklicka i söklistan och välj Alla anor)
4. Gå tillbaks till punkt 2 tills inga fler personer adderas
5. I söklistan raderas alla personer födda för mindre än 100 år sedan
6. Addera personer döda senast för 25 år sedan
7. Sortera listan i nummerordning
8. Starta HTML-exporten

/Gunnar

Delphinus
2010-12-07, 10:20
Nja... Gör man som Gunnar beskriver får man i alla fal med personer som inte skulle vara med, visserligen utan egen ansedel men som barn hos sina föräldrar. Enda möjligheten att helt undvika detta, är göra exporten från ett separat arkiv där man rensat bort det som inte skall exporteras.

/Kjell

Karl-Edvard Th
2010-12-07, 10:24
Vi borde få samma program funktion i Html export som i Disbyt export så programmet hanterar detta.

Delphinus
2010-12-08, 11:17
Är det här omständiga arbetssättet något som Disgenansvariga kommer att titta på? Och förhoppningsvis förenkla.

Bengt
2010-12-08, 21:22
Jag har sedan 7 år valt att publicera alla. I dag ser jag konsekvenserna, varje vecka får jag flera mail från okända släktingar som vill komplettera med bilder, nyfödda och bortgångna. Jag har fått totalt 6 mail från personer som varit sura på min publicering. Jag har då tagit bort dem från webben.
För att hantera detta har jag lagt dessa personer i en särskild mapp Ska ej publiceras.
I söklistan som ska exporteras är det sedan lätt att ta bort personer i denna mapp.
Detta exempel visar att allmän nyttan överväger den personliga integriteten varför jag räknar med frikännande dom om någon skulle anmäla mig till PUL.
Min moderna släktbok hittar du på www.kjollerstrom.se/kjm
Titta, inspireras och gläds åt att finna fler anförvanter, när Google belönar dem som söker på sitt eget namn!

Bengt

Kjell W
2010-12-13, 15:25
Det saknas i Disgen...
En knapp/spak "Sekretess vid export" till/från.
I läget "Till", kommer inte de ut som har levt något år under de senaste 100 åren, undantag om de dog för över 25 år sedan.
Antalet år 100/25 får gärna vara justerbart i en inställning.
Detta behövs i många samanhang, inte minst då DIS Arkivs adm. skall svara en som frågar på material i DIS Arkiv.

Christer
2010-12-13, 15:49
Hans, varför vill du inte ha med levande personer?
Vad jag förstår sätter inte PUL några krokben för publiceriing av antavlor samt an- och stamtavlor. Namn, födelsedatum och födelseort tillsammans med föräldrar är väl personupgifter som inte normalt ses som kränkande. Eller hur?

Citat från datainspektionen (http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/strukturerat-eller-ostrukturerat/):
"Den förenklade regleringen innebär att vardaglig ostrukturerad behandling i princip får utföras fritt så länge man inte kränker den uppgifterna avser. Kränkande behandling är således fortfarande otillåten. För att avgöra om en behandling är kränkande måste man göra en samlad bedömning av hur känsliga uppgifterna är, i vilket sammanhang de förekommer, för vilket syfte de behandlas, vilken spridning de har fått eller riskerar att få, samt vad behandlingen kan leda till. Man får således göra en avvägning i det enskilda fallet där den registrerades intresse av en fredad, privat sfär vägs mot andra motstående intressen."

Som ett alternativ skulle man kunna tänka sig att exkludera de uppgifter som kan anses kränkande. Är det en tillräcklig lösning? Vilka uppgifter är det i så fall?
Som ett exempel på vad som är tillåtet idag är att jag med de få uppgifter pressen publicerade om 28-åringen i lördags snabbt kunna identifera honom med namn, adress och familj med hjälp av resurser som finns på nätet.


Vid export till HTML vill jag inte få med levande personer, går det att fixa?

:rolleyes:

Andreas Jansson
2017-10-06, 10:57
Christer, som jag förstår det innebär ostrukturerad behandling av personuppgifter att de förekommer i löpande text – personer som nämns i på hemsidor, i bloggtexter och dylikt. En exponering av ett helt släktregister, på html-sidor, exporterat från Disgen torde nog kunna ses som strukturerat material.
Hursomhelst ser det ut som att den distinktionen kommer att försvinna när den nya dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen, så den här frågan bör vara högaktuell att utreda. Jag tycker det är svårt att tränga in i vad den nya förordningen säger om publicering av den typ av uppgifter som det handlar om här. Kan DIS anlita någon sakkunnig på området vore det bra!

"Den som idag behandlar personuppgifter med stöd av missbruksregeln [de enklare regler som har gällt för personuppgifter i ostrukturerat material] kommer alltså att behöva ta hänsyn till fler regler än idag för att veta att man gör rätt."
Se http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/strukturerat-eller-ostrukturerat/ och http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/missbruksregeln-upphor/

Christer
2017-10-06, 12:01
Vi har en jurist som tittar på frågan med utgångspunkt från EU:s nya dataskyddsförordningen.

Andreas Jansson
2017-10-06, 18:00
Toppen, det var just vad jag hoppades på! Det ska bli spännande att ta del av, så meddela gärna här, när ni får besked!

Christer
2017-10-09, 11:41
Min förhoppning är att det blir en artikel i Diskulogen.