handdator

Visa fullständig version : Vem skall man tro på?bell
2014-09-29, 14:06
Jag följer Erik Jönsson från födseln till dess han avlider via kyrkolängder(husförhörs-, vigsel-, flyttnings-, dödlängder, samt barnens föd.längder). Han gifter sig med Maja Lena Ersdotter.
Erik avlider 1885-04-10 enl. dödlängd och bouppteckning.
MEN
* i dödlängden anges ”efterlämnar hans hustru Maja-Lena Ersdotter.”
* i bouppteckningen anges ”efterlämnades med sin efterlefvande k.maka Johanna Ersdotter”. (Finns ingen Johanna i "släkten").

Har bouppteckningsmannen skrivit fel?

Phryxe
2014-09-29, 14:11
Om du följt familjen genom alla år måste det stå fel i bouppteckningen. Det är mänskligt att fela, som riksspelmannen sa.

bell
2014-09-29, 16:28
Tack. Det var vad jag trodde.