handdator

Visa fullständig version : Några frågor om HTML-export och markering av "död"MartinJ
2014-11-18, 10:01
Två saker som berör varandra, hur man anger att någon är "död" i Disgen/hur man exporterar till HTML utan att få med levande:

När jag exporterar till HTML vill jag inte ha med levande personer. Har inte riktigt hittat en smidig väg att lösa detta anat än genom att skapa en hel söklista och manuellt plocka bort levande.

Finns det något sätt att markera "död" på en person utan att ange en datum, och sedan ha detta som ett argument i söklista? Jag inser att jag för alla utan känd dödsdag kan gå in och ange "Före....." med ett antagande att man inte blir äldre än x år. Men gedcomstandard har väl möjlighet att bara ha "Dead". I ancestry kan man sätta en person som död för att den skall visas.

Något annat smart(are) sätt att få undan levande personer vid söklista? Att ange "levande" hade ju (tyvärr) varit mycket enklare än att ange vilka som är döda utan att man vet datum.

En relaterad fråga är om man (återigen i jämförelse med Ancestry) kunde representera levande med att namnet ersätts med "Levande" och inga andra data. Då kan man behålla en länk mellan tex död farfar och dött barnbarn även om far lever. Och så kan ju läsaren som är intresserad maila och fråga om levande personer utan att man publicerar dom.

HTML-exporten är en fantastisk funktion för ett så här litet, föreningsfinansierat program, så mina frågor och jämförelser är absolut ingen kritik, bara funderingar hur jag kan jobba mest effektivt.