handdator

Visa fullständig version : Sidangivelser vid Disbyt-utdragCognatus
2014-12-24, 14:03
Jag undrar om det krävs att man använt prefixet "Sid" när man definierat sina källor för att det vid ett utdrag skall fungera med direkta sidhänvisningar i Disbyt/Dispos?

Av någon anledning (kan inte minnas varför) har jag tidigare avstått från det och skrivit "s 123" i textfältet istället. Kommer det att fungera eller måste jag ändra innan export?

Mvh

Jonas