handdator

Visa fullständig version : Olika idividnummerdis41263
2015-01-08, 19:08
Hej
Importerade en GEDCOM-fil från en vän, som exporterat den från sitt eget Disgen 8.2d, till en ny tom datamapp som jag skapade i min egen Disgen 8.2d. Något förvånad ser jag att individnumren ändras när jag importerar filen. Är det normalt?

Torgny Larsson
2015-01-09, 00:38
Ja, det är det. Individnumren är unika inom en datamapp och genereras automatiskt för varje ny person som läggs in, oberoende om du själv registrerar personen, eller om den importeras från en Gedcom-fil, från nummer 1 och uppåt. Dessa nummer är interna för den datamappen, och kan inte överföras till andra datamappar via export/import. Så vitt jag vet.