handdator

Visa fullständig version : En GEDCOM till fleraBrJohan
2015-01-21, 12:39
Känner någon forumdeltagare till någon programvara (för Solaris|OS X|Windows|Linux) som

1. kan läsa in en GEDCOM-fil som kan innehålla data för flera disjunkta släktträd (som i extremfallet kan bestå av en enda individ)

och som därefter

2. kan generera en separat GEDCOM-fil för vart och ett av dessa släktträd?

C-J Gustafsson
2015-01-22, 12:40
Jag tror det är optimistiskt att detta skulle kunna göras med automatik, om man förväntar sig rimlig kvalitet. Jag tror till och med att det är svårt att manuellt göra det, om man inte har väldigt god kännedom om de släktgrenar som finns med.

Jag använder Disgen och hade tidigare en ganska rörig databas med olika släktgrenar. De flesta hängde dock ihop på något sätt.
Så här blev min metod:
Jag la upp flockar för varje släktgren jag ville isolera.
Sen valde jag den yngsta personen i den släktgren och la den personen ensam i en söklista.
Sen körde jag "utöka söklistan" i följande ordning, alla anor, alla ättlingar, föräldrar, barn och sist partners.

Då fick jag en ren och komplett gren, med kompletta familjer, som kunde flyttas till sin flock.
Sen nästa och så vidare.
När man gjorde de senare visade sig också personerna som kopplade samman två släktgrenar genom sin avvikande flockbeteckning.

Lite jobbigt är det initialt men det är betydligt enklare sen när det är klart.
Fördelen är nu att jag kan avgöra själv om jag vill jobba i utpekade flockar eller om jag vill jobba med hela databasen.

Använder du inte Disgen så har kanske ditt släktforskningsprogram några liknande funktioner.

BrJohan
2015-01-22, 17:20
Din 'manuella' (Disgen-)metod fungerar givetvis utmärkt för att 'isolera' och 'studera' släktgrenar. Dock är det naturligtvis så att även 'din' algoritm låter sig verkställas automatiskt med för ändamålet lämplig programvara - om sådan finns eller tillverkas.

I ditt fall fanns personer "som kopplade samman två släktgrenar". Ur min synpunkt (i detta samanhang) innebär det att båda släktgrenarna finns i samma 'släktträd'.

Med 'disjunkta släktträd' avser jag delmängder av individer, i vilka

1. varje individ har minst en släktrelation (genetisk, via vigsel eller via adoption) till minst en annan av individerna i delmängden, och

2. ingen individ har någon sådan släktrelation till någon individ utanför den aktuella delmängden.

Givet att:

3. ingen (fysisk) individ representeras av mer än en databasindivid, dvs. 'dubbletter' förekommer inte, och att:

4. det för varje par av individer går att avgöra om de är släktrelaterade eller inte

så:

5. är det - logiskt sett - trivialt att partitionera en GEDCOM-fils innehåll till partitioner som var och en innehåller ett 'disjunkt släktträd' (enligt min definition) och att generera en GEDCOM-fil för var och en (om det finns flera) sådan partition.

6. inte särskilt svårt för mig att bygga ut mitt GEDCOM-läsarprogram till att få den förmåga jag efterlyser, men om en sådan programvara redan finns så är det ju rationellt att söka, finna och använda den.

Därav min fråga.