handdator

Visa fullständig version : Infoga textfil?Inga-Lill
2015-04-23, 18:08
Jag undrar om man kan infoga en textfil eller en pdf-fil bland notiserna?
Mvh Inga-Lill

dis51153
2015-04-24, 12:25
Hej, under notiser finns 6 olika kort: grundata, biografi, notiser, portträtt, flaggor, multimedia.
där kan du välja under vilket kort du vill lägga informationen.

BrJohan
2015-04-24, 14:32
Om jag minns rätt från min tid med Disgen, så går det inte att med filoperationer foga filinnehåll till vare sig Biografi eller notiser.
Däremot kan man från textfiler och vissa PDF-filer markera textdelar, kopiera med CTRL-C och sedan klistra in med CTRL-V.

Beakta dock att Disgen i praktiken inte accepterade Unicode - vilket var ett av många skäl till min flykt.

dis51153
2015-04-24, 15:57
Med textfiler menas sådana som går att redigera i t. ex Word, vid ett senare tillfälle, eller som val vid utskrift.
Då finns även möjlighet att välja rtf.fil eller pdf.fil men endast vid utskrift.
Vissa fält accepterar bara det format som programmet har som standard.

m00707
2015-04-24, 17:31
Du kan i en textnotis länka till en textfil i stället för att lägga in hela texten i Disgen.
Du använder då ett av de redigeringskommandon som finns, i detta fallet <FIfilnamn>
Här texten från Disgens hjälpfunktion:

<FIfilnamn>
Infogar text från en fil vid utskrift. Texten måste vara vanlig text i ANSI-kod (den teckenkod som Windows använder). Du kan inte använda text som du skapat i en ordbehandlare och sparat på vanligt sätt. En sådan fil har ett format som Disgen inte förstår. Många ordbehandlare har dock möjlighet att spara till vanlig text. Texten kan innehålla redigeringskommandon, dock inget ytterligare FI-kommando.

Observera: Om du anger ett enkelt filnamn, till exempel "ORD.TXT" så förutsätter Disgen att den filen ligger i samma mapp som flockarna, till exempel C:\Dg82Data\D-Stand.

Alternativt kan du ge en fullständig sökväg, till exempel "C:\Dg82Data\AllaTexter\ORD.TXT".

Använd helst inte s.k. relativ sökväg, till exempel "..\AllaTexter\ORD.TXT".

Inga-Lill
2015-04-24, 22:08
Jag formulerade mig nog lite fel. ;-) Jag vet hur man infogar text i notiser, kopierar, klistrar in m.m. eller infoga bild och porträtt. Det jag menar är att om jag har en textfil eller en pdf-fil, som jag vill bifoga eller länka i en notis, går detta att göra? Det är inte fråga om utskrift heller, utan bifoga fil ungefär som om du bifogar en fil i e-post. Jag misstänker att det inte går, eftersom jag inte har hittat någon info om detta.

Inga-Lill
2015-04-30, 17:26
Om man inte kan bifoga en text/pdf-fil bland notiserna, är det någon som vet om detta kommer att kunna lösas? Det som du Gunnar Jonsson skrev ovan om redigeringskommandon, det förstod jag inget alls av tyvärr. :-(

m00707
2015-04-30, 18:47
Om du har en ren textfil och anger den i det redigeringskommando jag visade ovan, så ersätts redigeringskommandot med innehållet i textfilen när du skriver ut från Disgen. Det är väl iofs ganska sällan man behöver göra så, då det går lika bra att kopiera in texten i Disgens textnotis. Varje enskild individ i Disgen kan ha max ca 56000 tecken totalt i alla notiser. Blir det mer, kan en textfil kanske vara räddningen.

C-J Gustafsson
2015-04-30, 19:24
Inga-Lill
Det är viktigt att förstå vad som är en ren textfil. Den skall innehålla bara ren text, det vill säga bokstäver, siffror och skiljetecken.

En text skapad med t.ex. Word är inte en ren textfil då den innehåller en massa tilläggsinformation som bara ordbehandlingsprogram förstår.
En text skapad i PDF-format är inte heller en ren textfil då den innehåller tilläggsinformation för utskrift.

Använder man dessa filer i andra program blir resultatet ofta helt galet och inte alls vad man förväntat sig.

Inga-Lill
2015-05-01, 13:06
Jag tror att jag börjar förstå lite i alla fall. ;-)