handdator

Visa fullständig version : "Oäkta" barnErling
2010-12-21, 16:30
Inget kan vara mer äkta än ett barn, men ändå, uttrycket existerar ju.
Min fråga gäller om/hur jag kan lägga in ett barn som föddes utom äktenskapet och där fadern senare gifte sig med en annan kvinna än det aktuella barnets mor.
Fadern bodde tillsammans med modern under en kortare tid och erkände barnets som sitt, men bildade som sagt senare familj med en annan kvinna med vilken han fick ytterligare barn.
Jag skulle gärna vilja ha med detta barn men vet inte hur jag skall gå till väga.
Någon som har förslag?

Erling Carlsson

RolfEriksson
2010-12-22, 17:39
Ordet oäkta när det gäller barn ska inte läsas som adjektivet oäkta som betyder falsk, imiterad, onaturlig eller tillgjord. Som idiom betyder oäkta barn ett barn fött utom äktenskap. Uttrycket är ålderdomligt och finns belagt före 1520 enl NE.

Det är inga svårigheter att lägga in personerna som du beskriver. En helt normal relation mellan far och mor med barnet markerat Utom äktenskap. Sedan lägger du bara in det nya äktenskapet och barnet som en ny relation. Kom ihåg att en person ska bara finnas en gång i Disgen och har du redan lagt in honom så gäller det att koppla ihop relationerna. Ta då fram handledningen och läs om koppla. Det är inte särskilt svårt. Öppna programmet i två fönster och dra parterna till rätt ställen. Kör sedan kontrollera dubletter så du kan ta bort en eventuell sådan.
Har du den äktenskapliga relationen inmatad är det bara att markera mannen som aktiv och lägga till Partner och sedan barnet.

Erling
2010-12-23, 12:57
Tack för svar, Rolf.
Ja, att ordet "oäkta" inte har med äkthet att göra när det gäller barn födda utom äktenskapet är jag fullständigt medveten om och helt överens med dig. Jag har jobbat som kyrkoskrivare på pastorsexpedition i Svenska kyrkan sedan 1974, och mött många som reagerat för det nedsättande i begreppet, för hos människor i allmänhet är det trots allt kopplingen mellan äkta och oäkta som görs.
När helgerna har lagt sig till ro skall jag sätta mig med det oäkta barnet och se till att hon får både en far och en mor.
God Jul önskar jag dig och alla andra som besöker forumet.
Erling