handdator

Visa fullständig version : Anor och genetiska släktingar - antalsproblemBrJohan
2015-08-08, 16:09
En släktforskande vän har via sökningar i Disgen 8.2d (som hen använder) fått resultat som förvånat. Jag kan inte förklara - och är lika förvånad.

Hen har 278 anor (registrerade i Disgen) och 19225 genetiska släktingar (alla anors alla ättlingar).

Hens far har 53 anor och 975 släktingar.

Hens mor har 224 anor och 18265 släktingar.

Släkting-antalen säger att 15 släktingar är gemensamma för fadern och modern. Rimligt - eftersom anförlust(er) förekommer.

Men..., hur kan det komma sig att hens anor antalsmässigt är fler än summan av faderns och moderns an-antal?

Om gemensamma släktingar finns måste ju minst någon ana vara gemensam, och i så fall skulle följaktligen hen ha färre anor än vad föräldrarna sammanlagt har.

Finns någon förklaring utöver den vars innebörd är att sökliste- och/eller sökningsförfarandena i Disgen inte är pålitliga?

C-J Gustafsson
2015-08-08, 22:12
Jag gjorde samma matematiska test på min egen databas och fick fram diff på 3 personer, vilket innebär att jag och mina två barn blivit räknade två gånger vilket är helt korrekt.

Kan hen ha 14 registrerade barn och barnbarn?

C-J Gustafsson
2015-08-09, 11:23
Roligt exempel, därför kollade jag en annan gren med anförluster, då blev siffran betydligt högre, 43 stycken.
Så utan min fru och våra barn kommer 40 då från anförlusternas syskon till anbarnen och deras ättlingar.

Hon har "bara" två anförluster men dom ligger långt bak i tiden. Så med flera anförluster kan det troligen bli ganska stora diffar vid antalsjämförelser av detta slag.

BrJohan
2015-08-09, 22:50
Kan hen ha 14 registrerade barn och barnbarn?

Hen har fem ättlingar (barn + barnbarn). Hens syskon och deras ättlingar blir ju också 'dubbelräknade' och de är fyra till antalet. Sammanlagt alltså nio. Skillnaden till femton blir sex, vilket enligt hen knappast kan stämma eftersom antalet anförluster är större än sex.

Jag har använt en stund till att fundera lite kring dessa antalssituationer och tycker att följande samband borde gälla.

Först lite om min notation:

B,M,F,( M&F) står för (ett visst) Barn, (barnets) Mor, (barnets) Far, (barnets) Föräldrapar
A,Ä,S står för Anor, Ättlingar, (genetiska) Släktingar
G står för Gemensam.

An-samband: MA + FA - BA - (M&F)GA + 2 = 0

Släkting-samband: MS + FS - BS - (M&F)GÄ - (M&F)GS = 0

De anförluster som helt hör 'hemma' i respektive förälders släktingmängd då (M&F)GÄ inte tas med, borde inte påverka släkting-sambandet.

Lite intressant är om någon person P1 som hör till M's släkt har barn tillsammans med någon person P2 som hör till F's släkt och där högst en av P1 och P2 är ana till B. Ättlingar till P1 och P2 är ju släkt med såväl M som F men ger inte anförlust till vare sig M eller F. Dock ger de anförluster till B. Termen (M&F)GS i släktingsambandet ovan svarar mot antalet sådana Px och deras ättlingar

Synpunkter på mitt funderande?

För att återgå till hens frågor så är huvudproblemet detta:

Hen (=B) har (enligt Disgen) 278 anor. Hens mor har 224 och hens far har 53 anor. Hen har ju två anor (M och F) som saknas bland föräldrarnas anor. Rimligen borde B alltså ha 224+53+2 (=279) anor. Men om Disgen har rätt så är antalet anor 278 och alltså skulle en ana vara gemensam. Resultatet av Disgens sökning efter gemensamma anor blir dock att "Personerna har ingen släktskap med varandra", innebärande att gemensam ana saknas!

För att avgöra om Disgens uppgifter om släkting-antal är korrekt eller inte skulle en stor släktskapsgenomgång behöva göras. Hen avstår dock från detta. An-problemet stör dock!