handdator

Visa fullständig version : Windows 10Michael Östman
2015-09-06, 10:52
Sedan jag gått över och börjat köra Windows 10 får jag väldigt ofta misslyckade skrivningar
till ortsdatabasen och källdatabasen. Loggfiler är inskickade men misstänker att det inte är
någon prio på detta då det kommer ny version.

Är det någon som känner till någon arbetsgång för att slippa detta fel.

Torgny Larsson
2015-09-06, 11:07
Kontakta en fadder så får vi titta på det. Skicka gärna en aktuell säkerhetskopia.

Michael Östman
2015-09-06, 12:58
Ja jag får ta och göra det.

Har dessutom en väldigt stor ortsdatabas på fastighetsnivå, så det behöver inte nödvändigtvis vara Windows 10 relaterat.

Mvh. Michael