handdator

Visa fullständig version : Mer än en släkt i disgendis49567
2015-10-24, 21:24
Förutom min egen släkt har jag tänkt forska kring en annan släkt (hjälp åt en bekant som inte släktforskar själv). Kan jag ha dem i samma program? Det finns under Skapa i startmenyn en möjlighet Ny mapp. Är det den jag ska använda? Hur kan jag sedan skilja dem åt (får de olika namn)?

Hans-Peter
2015-10-24, 23:43
Hej!

Om det som du skriver rör sig om en släkt som inte alls har något med din släkt att göra. tycker jag det är den rätta vägen, alltså skapa en ny mapp. Du kan sedan kalla den mapp något så du vet det är din bekants släkt som ligger i den. Som standard kommer den att heta DG82data-1 om din standard mapp heter DG82data men du kan välja ett annat namn.

Om din bekant till exempel heter Olle kan du kalla mappen dg82Olle så är det enkelt för dig när du byter mapp att se vilken du skall använda. Varje släkt ligger för sig och kan inte på något sätt påverka varandra.