handdator

Visa fullständig version : RDG Orter i Disgen, alla blir fel med förval "landskap"Olle_Olsson
2015-11-02, 11:31
Om jag har valt att visa orter i Disgen som Landskap, när jag gör min Gedcom-export, så får jag "fel" på alla orter inom Sverige.
Listan i RDG; Ortnamn / Platser som ej kunnat identifieras som församlingar i GEDCOM filen:
* anger rad med oidentifierad församling
- - anger möjligt alternativ enligt församlingstabellen

Men om jag gör samma sak och väljer "Län", så får jag bara några "felnamn".

C-J Gustafsson
2015-11-02, 15:51
Vi har inte täckt upp varianten att tolka församling tillhörande ett landskap i openRGD.
Vill man använda landskap i sin släktforskning är detta givetvis inte något fel.

I ett eventuell framtida RGD kommer vi att försöka identifiera församlingar oavsett hur användaren valt att registrera sina händelser.
Då kommer vi att ha möjlighet att manuellt justera data vi får in, och då skall inte landskap ge några större problem.

Det viktigaste är att man är konsekvent vid sin registrering, då går det i stort sett alltid att bearbeta. Gör man ibland lite si och ibland lite så, blir det alltid problem med att göra data enhetligt.

BrJohan
2015-11-04, 21:42
"... eventuell ..." ???

Gäller inte längre att "Dis Styrelse har vid sitt möte i maj 2014 beslutat att ge projektgruppen i uppdrag att övergå till utveckling och programmering av den slutliga produkten för införande vid en ännu ej definierad tidpunkt."?