handdator

Visa fullständig version : Mina källor fäljde inte med vid konverteringen till DISGEN 2016dis02227
2015-12-15, 01:19
Min källdatabas konverterades inte till DISGEN 2016. Jag har väldigt många källor, men källdatabasen i DISGEN 2016 or tom och alla mina källhänvisningar hamnade i loggen med feltexten "Fel i källdatabasen..."

Viktor

Christer
2015-12-15, 10:14
Har du läst konverteringsanvisningen som vi hänvisade till på Dis webb? Se http://www.dis.se/sv/verktyg/disgen-2016.html
Var det något du inte förstod?

dis02227
2015-12-15, 11:56
Jo jag förstod hur man s kulle göra och jag har konverterat från Disgen 8 till Disgen 2016 enligt anvisningarna och allt utom mina källor kom med. Källdatabasen i Disgen 2016 är tom efter konverteringen och därför kom ju alla mina källanvisningar med som fel i loggen efter konverteringen. Jag gjorde just om konverteringen och det blev samma resultat. Det står att den läser källdatabasen, men den kommer inte med.

Christer
2015-12-15, 11:59
Har du gjort de föreslagna åtgärderna i Disgen 8 som står beskrivs för Efterarbete - Källreferenser?

dis02227
2015-12-19, 00:37
Där står ingenting om det fallet att inga källor alls kommer med. Jag har lagt ner mycket arbetet på mitt källträd och nästan allt är Disgenkällor. Det kommer alltså inte med en enda källa. Det står därför feltexten "Fel i källdatabasen, refererat index "21" saknas." på alla mina källreferenser och det är hundratals.

dis02227
2015-12-19, 01:31
Jag kom just på att jag har ett fel i mitt källträd. Det finns tre tomma foldrar, som jag inte kan ta bort. Om jag försöker göra det kraschar Disgen8 och jag får nedanstående felmeddelande.

Access violation at address 0077A490 in module 'disgen.exe'. Read of address 00000010

Jag bifogar också en Bugfil.

Troligen måste jag ha hjälp med att fixa detta i Disgen8 för att få med mig källträdet till Disgen2016.

Christer
2015-12-19, 10:48
Det här lämpar sig bättre att ta med en fadder i en muntlig dialog.