handdator

Visa fullständig version : Utskrift av stamtavla, träddis54296
2015-12-15, 13:37
Vid utskriften kommer när det finns två giften det andra giftet omedelbart efter första barnet i första giftet. Det andra giftet ska komma efter alla barnen i första giftet för att sammanbindningslinjerna ska fungera.
Jag hittar inget sätt att flytta andra giftet till rätt plats.
Det fungerade i Disgen 8.2 så jag måste tyvärr gå tillbaka till Disgen 8.2 för att kunna fortsätta arbetet.
Utskriftsfunktionen i stort fungerar inte särskilt bra i 8.2 så jag hoppas att den kommer att fungera bättre i Disgen 2016 när programmet blir klart.

Christer
2015-12-15, 13:51
I Disgen 2016 kommer inte att tillföra någon ny funktionalitet till utskrifter till den skarpa versionen. Fel kommer vi att försöka rätta.

Jag skulle vilja att du utvecklar vad du menar med "Utskriftsfunktionen i stort fungerar inte särskilt bra i 8.2" så att vi kan ta ställning till dina önskemål.

dis54296
2015-12-15, 16:56
Se bifogade fil angående felet i utskriftsfunktionen. Detta fel finns inte i 8.2. Andra giftet kommer alltså på fel plats mellan barnen i första giftet.

Beträffande min andra anmärkning var utskriften av PDF-filer. Det visar sig att PDF har restriktioner på använda tecken i filnamnet. Om man tar hänsyn till detta fungerar utskriften alltid.