handdator

Visa fullständig version : Faddrarakno
2015-12-15, 15:12
Vid konverteringen ligger faddrarna som vanliga personer i databasen. För att koppla dem till dopet måste man söka dem och koppla dem igen. Jag testade detta mot en person i databasen och sökte upp faddern via "Lägg till fadder" men det gick inte att koppla in honom. Inget hände när jag tryckte OK.

akno
2015-12-15, 16:05
Korrigerar mig själv. Såg inte fönstret för faddrar som låg längst ner. Önskvärt vore att när man öppnar fliken Faddrar att fönstret med faddrar kommer upp och blir synligt direkt. Om man skapat en söklista med faddrar vill jag direkt kunna ha möjlighet att se vilka dop de är kopplade till.

Söker man på fadderns namn får man också samtidigt fram motsvarande namn i släktdatabasen och kan lättare upptäcka om man missat den kopplingen. Om man då upptäcker att en fadder även finns med i släktträdet, kan man då byta ut den okopplade mot den i släktträdet och radera den oklopplade?

Christer
2015-12-15, 16:34
Vi har valt att inte visa några av panelerna för att flera testare tyckte det blev för mycket info att ta till sig.
Vi kommer att försöka publicera en guide som visar ett exempel på hur man kan ta hand om sina konverterade faddrar och, i förekommande fall, ersätta dem med personer som redan fanns i databasen.

akno
2015-12-15, 20:00
Försökte lägga till faddrar till en person som helt saknade sådana genom att hämta befintliga personer i databasen. Det går inte, jag tycker jag gör rätt.
Från personöversikt "lägg till fadder" > "Sök exist osv"> söker till söklista 0 > markerar rätt person > "OK". Det skapas inte ens ett tomt fönster för faddrar.