handdator

Visa fullständig version : Hänvisning/KällorRolf Persson
2015-12-15, 20:54
När jag lägger in en ny notis till en person och vill koppla en källa jag redan har i mitt strukturerade källträd (ungefär som det står i "Hjälp") får jag ett felmeddelande "Du måste välja en källa eller hänvisning".
När jag tittar på hur det ser ut på redan införd notiser (konverterade från 8.2d) har texten "Källreferens till gruppen..." lagts till.
Jag är lite nyfiken på hur problemet skall lösas och hur utvecklingsgruppen funderat när man gjort texttillägget. :eek: Måste jag bygga om mitt källträd? Jag har säkert runt 50 000 källuppgifter som måste konverteras i så fall...

Christer
2015-12-15, 20:59
Har du läst konverteringsloggen? Om du tar en titt i konverteringsanvisningarna så kanske det klarnar, se http://www.dis.se/sv/verktyg/disgen-2016.html .

Torgny Larsson
2015-12-15, 22:35
Bifogar en lathund för hur du åtgärdar att du i Dg 8 haft hänvisningar till grupper i källträdet.
I Dg 2016 kan du bara ha källhänvisning till en källa, eller en hänvisning i en källa.

Förtydligar kanske det som står under Källreferenser 3 i konverteringsanvisningarna på hemsidan.

Rolf Persson
2015-12-15, 23:03
:o
En aning genant...

Jag uppmanar andra att läsa, varför gör jag det inte själv?

Torgny Larsson
2015-12-17, 21:32
Avseende mitt dokument om hanteringen av felaktiga källhänvisningar, har flera påpekat att det som standard redan finns en mapp "CD-Skivor och databaser".
Det går naturligtvis alldeles utmärkt att använda den gruppen, men beskrivningen var gjord utifrån att det kan vara vad som helst annat än just CD-Skivor. Därför är beskrivningen generell, "CD-Skivor" är bara ett exempel. Bifogar uppdaterat dokument.

Rolf Persson
2015-12-18, 03:26
Jag tror det är viktigt att informera om den felaktiga beskrivningen av källhänvisningar som publicerats i DISKULOGEN. De forskare som använt sig av den jag skrev (runt 2011) kommer att få svårigheter efter konverteringen till Disgen 2016. De källor som lagts in som grupper går inte att återanvända.
Har det redan varit debatt om detta så har jag tyvärr missat eller inte begripit den.
Jag tror detta är viktigt att sprida "den nya" kunskapen eftersom min miss innebär att jag, och alla de som använt den felaktiga instruktionen, i stället för att forska måste ägna upp till ett halvår till att rätta!

Christer
2015-12-19, 15:47
Följer man anvisningen eller Torgnys skrivning ovan är det inte så förtvivlat mycket arbete. Jag har svårt att tänka mig att det tar mer än en timma även om du har många grupper som du använder som källreferens. Det är inte volymen källreferenser som du ser i loggen som du ska vara orolig för.

Rolf Persson
2015-12-19, 20:58
Det gäller att läsa. OCH FÖRSTÅ! Tack för pekfingret!

Christer
2015-12-19, 21:28
Du får gärna komma med förslag på enklare beskrivningar.

Rolf Persson
2015-12-20, 00:40
Jag tror inte den går att göra enklare, det handlar ju som vanligt om att LÄSA instruktionen. Däremot funderar jag på om inte jag ska skriva några rader i Diskulogen. Jag vet ju att det är ganska många som åtminstone läst min beskrivning. De som dessutom använt den kanske ska få en chans att göra lite förberedande arbete innan de skaffar DISGEN 2016. Även om det handlar om min pudel så kanske ni vill göra en mer officiell beskrivning?

MartinJ
2015-12-20, 23:10
Jag har c:a 3600 av dessa fel i konverteringsloggen. 1200-1300 är unika grupper som jag refererat till i 8.2. Jag beräknar detta till minst en veckas arbete plus efterföljande kontroller. Det är inte rimligt. Varför kan inte konverteringen bara kopiera ner texten i gruppnamnet till den rad den skall ligga på. En mycket bra produkt i övrigt (vill poängtera det!) blir tyvärr oanvändbar för mig. Det har INTE varit fel att göra som jag gjort tidigare (har kollat med två faddrar). Att då konverteringsrutinen fungerar som den gör är inte OK anser jag. Har försökt få kommentarer på lite olika sätt men får ingen bra respons. Är kanske lite för otålig. Kommer detta att fixas eller måste jag köra vidare på 8.2? Skulle gärna lägga en slant på att få det fixat, men det är länge sedan jag själv klarade att göra bra saker i SQL.

Rolf Persson
2015-12-25, 10:32
Jag har nu under ca en veckas tid påbörjat den manuella konverteringen av mina felaktigt inmatade grupper till källor, enligt de anvisningar som jag sent om sider läste.
Under den veckan har jag hunnit hantera runt 1% av mina "källor". Räknar jag vidare så kommer jag under kommande år inte att forska överhuvudtaget, bara markera-klippaut-flytta-skapa-klippain-flytta-klippaur-flytta-klippain. mentalt klarar jag mindre än en timme åt gången.
När ni skapade konverteringsrutinen så visste ni säkert om att käll-grupper använts felaktigt. Jag måste nog framföra ett mycket starkt önskemål om att ni skapar en konverteringsrutin även för dessa felaktigt inmatade uppgifter. Alla de som har fler än 1000 inmatade personer med i snitt fem notiser/person har ett jättejobb att manuellt fixa felet!

BrJohan
2015-12-25, 11:27
Via http://www.dis.se/sv/verktyg/disgen.html kan läsas: "Medlemmarna styr utvecklingen! Disgen har funnits sedan mitten på 80-talet och är nu uppe i sin 8:e version. Det utvecklas ständigt efter medlemmarnas önskemål."

Hur skall eller bör den citerade texten tolkas?
Hur stor eller hur liten andel av medlemmarna har uttryckt önskemål om att hanteringen av källor skulle ändras i den f.n. gällande riktningen?

m46349
2015-12-29, 17:44
Jag har efter c:a 40 timmars arbete korrigerat ett fullt ut fungerande källträd i Disgen 8.2d för att det skall accepteras i Disgen 2016. Att göra om en grupp "längst ned" på grenen till en källa är ett rent robotarbete, känns som gjort för en datoriserad åtgärd. Som tur är har jag bara behövt korrigera min tidiga forskning!
Men där går gränsen! Att dessutom förväntas göra om jobbet i Disgen 2016 genom att städa upp efter ett jobb där programmet fört upp data från den lägst liggande gruppen till den nyskapade källan, och därmed rimligen med en tillagd "programsnutt" själv kan städa efter utfört arbete!
Jag förutsätter att det tillkommer en sådan funktion. Om inte vill jag gärna veta skälet.

Jag noterar förresten att backup-filen i Disgen 8.2d är 32 Mb, medan den i Disgen 2016 bara är 9 Mb i mitt fall. Är det effekten av den nya plattformen?

God fortsättning och Ett Gott Nytt År!
Thomas

31581
2016-01-19, 15:49
Det största misstaget ni gjort med Disgen 2016 anser jag. Jag hade dubbla notiser född och/eller död och då fungerade inte konverteringen förrän detta var åtgärdat. Sedan gick allt bra och felmeddelandet om källorna fattade jag inte ens vad som menades (så blir det när den som skriver felmeddelandet är en expert och använder uttryck som den "vanlige" användaren inte förstår). Säkert har ni i många sammanhang hört uttrycket "interface". Jättepoppis bland datafolk. Obegripligt för andra. Interface betyder kontakt!
Eftersom konverteringen lyckades tänkte jag att det inte var något avgörande felmeddelande. Kunde rättas i efterhand kanske.
Vad uttrycket: "Källreferens till gruppen "Linköping XYZ" inom källa, ändrad till källan" betyder fattar jag fortfarande inte. Inte ens efter att ha läst Torgnys beskrivning.
I fallet med att grupper inte godkänns är det säkert väl känt att väldigt många har använt just grupper som källa eller del av källa. I mitt fall var Den specifika kyrkoboken grupp och sidan i kyrkoboken var källan.
När det gäller CD-skivor fick jag rådet att lägga respektive skiva som grupp under en källa som hette CD-skivor. Nu accepteras inte detta heller av Disgen2016.
(har fått reda på att man skall lägga en grupp under EN källa, inte alla grupperna under EN källa)
Jag vet inte hur många grupper som måste konverteras till källor men många är det.
Eftersom konverteringen blev godkänd utan att grupperna konverterades hade jag ingen "aning" om att jag skulle bli tvungen att gå tillbaka till 8.2d och göra detta och sedan konvertera igen.
Därmed försvinner också allt arbete som gjorts i Disgen 2016! Allt arbete under den senaste månaden är alltså förspillt!! 519 personer.
För det första: Varför kan man inte göra rättelserna i Disgen 2016 i efterhand som felmeddelandena kommer upp?
För det andra: Varför kan inte rättelserna göras automatiskt i samband med konverteringen?
VARFÖR KAN MAN FORTSÄTTA KONVERTERINGEN FAST DET BLIR FEL (DUBBLA DATUM ACCEPTERAS JU INTE HELLER OCH DÅ STOPPAR KONVERTERINGEN)

C-J Gustafsson
2016-01-19, 18:32
Skulle det gå att införa någon form av simulering/test av konverteringen, liknande den funktion som finns när man importerar en GEDCOM fil?

Christer
2016-01-20, 07:49
Christer, det är ju tråkigt att du inte kunde ta till dig anvisningen jag skrivit. Jag hoppas att du haft muntlig kontakt med en fadder för att diskutera frågan. Anvisningen har funnits under en tid för att jag ska få synpunkter på förbättringar och förtydliganden. Jag har fått några synpunkter och försökt åtgärda dem. Du ska veta att vi anstränger oss för att undvika teknik-termer så långt det går. Jag kan inte se att konvertering och tillhörande anvisning använder så svåra termer. Ge mig exempel och förslag på andra formuleringar. Men som du vet är det inte alltid så lätt när man samtidigt ska vara tydlig. Personligen brukar jag dra paralleller med till bil och motorn. För mig är bilen bara ett transportfordon och jag i princip inget om vad om döljer sig under skalet. Ändå förväntas jag förstå en massa facktermer.

Vår ambition är att göra en enkel konvertering och undvika alldeles för många frågor som forskaren ska ta ställning. Och det är många situationer som kan upptäckas i samband med konverteringen. Jag tror nog att det är tydligt att man ska läsa loggen efter konverteringen och dessutom läsa anvisningen. Framförallt som det varit så mycket diskussion om det, som det alltid blir när förändringar görs. Det är alltid en avvägning om man ska avbryta eller göra det bästa av situationen.

Med anledning av den intensiva diskussionen om att använda en grupp som källreferens har vi gjort en annan lösning som ska testas och komma i den skarpa versionen som vi hoppas blir enklare att förstå och hantera.

Kalle - egentligen ser jag inte behovet av en simulering eftersom det är bara att göra om den innan du går vidare.

Torgny Larsson
2016-01-20, 09:04
De som redan har konverterat till Disgen2016, och börjat använda det i skarpt läge, kan ha kvar ett stort antal källhänvisningar som gjorts om från hänvisning till en grupp i Källträdet, till en ren textsträng i fältet för Källa utan koppling till Källträdet.
För dem (och för andra tillfällen) vore det bra med en funktion "Konvertera till Disgen-källor" på samma sätt som "Konvertera till Disgen-orter".

C-J Gustafsson
2016-01-20, 09:38
Christer, håller med att simulering nog inte behövs. Men att tydligare framhäva "felsignaler" vore nog tacksamt.

Loggen man får verkar ganska ointressant med massor av information och sen några röda felsignaler kanske lååååångt ner i listan.
Jag tror att många missar att man måste skanna igenom listan ända till slutet.

31581
2016-01-20, 11:08
Jag menade inte att du använt konstiga ord. Det var ett generellt exempel. Nu har jag gjort som Thomas. Gått tillbaka till 8.2d och skapat en källa före där jag haft grupp som källa.
Det var mest i tidigt stadie som disgen-användare jag hade gjort så. Har bara ett fåtal kvar nu. Börjar göra ont i klickhanden.
Städningen i Diusgen 2016 väntar jag med, det kommer säkert en städfunktion med tiden.
Att lägga upp en grupp: konverterade grupper till källa vid konverteringen betyder ändå en hel del arbete vid byte från 8.2d till Disgen 2016. Mitt motto har alltid varit att Per 5 år skall kunna förstå och utföra arbetet. Det känns som om de som köper Disgen2016 också köper en massa arbete som man i många fall kanske inte ens klarar av. Risk finns att detta kommer att skapa badwill kring produkten. Varför går det inte att låta en datasträng göra jobbet och omvandla en grupp som är källhänvisning till att bli en källa på rätt plats direkt?
Jag kan bara påminna mig en gång där ett dataföretag kom ut med ett nytt program som man inte kunde konvertera från en tidigare version och det var SPCS i unga år.
Då bytte jag leverantör. Som kund 2016 till ett dataföretag har man rätt att förvänta sig att uppgraderingar till nya versioner skall ske utan manuellt merarbete för användaren.
Vi tar ju betalt för Disgen. Att utvecklingen i stort sker på ideell basis har ingen betydelse här.
Ett gott råd. Skapa denna datasträng så konverteringen kan ske helt automatiskt!

31581
2016-01-20, 11:10
PS
Jag får göra om de ändringar och tillägg som gjorts i disgen 2016 sen jag konverterade skarp i slutet av december. . Men det är ett mindre arbete än alternativet.

Rolf Persson
2016-01-22, 20:20
Jag har börjat konvertera mina felnoterade källor enligt Torgnys anvisningar.

Men blir lite fundersam av dessa frågeställningar. Jag behöver veta om utvecklingsgruppen trots allt funderar på att skapa en konverteringsrutin för källorna? Om så är fallet så tar jag paus i det manuella hanterandet.

Men det tillkommer en frågeställning; den manuella konvertering som redan påbörjats, "stör" den en eventuell automatisk rutin så att de konvertearde källorna blir källor i två nivåer? http://forum.dis.se/vb/images/smilies/confused1.gif

31581
2016-01-23, 20:07
Informationen om källrefernser och loggen stämmer inte på DIS hemsida. Nu flyttas ju gruppen som källa till en egen grupp??

Christer
2016-01-24, 15:59
Det finns två versioner av konverteringsanvisning på vår webb. Den som är tillgänglig för våra medlemmar gäller för förutgåvan (Forskningsverktyg - Disgen 2016). Våra funktionärer har tillgång till en nyare version som gäller för Beta 10 inför den skarpa versionen.

Till den skarpa versionen kommer en enklare hantering för de som ska konvertera och har använt källreferens till en grupp i Disgen 8.

Rolf Persson
2016-02-05, 23:03
En enklare hantering... menar du att jag jobbar i onödan? I stället för att testa funktioner i DG2016 håller jag på med manuell konvertering (klar med drygt 10%). Är det lämpligt att avbryta och testa i stället?
De källor jag nu konverterat, riskerar de att konverteras igen? Den felaktiga gruppen ligger ju nu under källan? Finns det risk att det blir en och samma källa på två nivåer?

DanielBerglund
2016-02-06, 22:58
Det som blir enklare är fallet när man har gjort hänvisningar till en grupp i källträdet. Då kommer konverteringen att skapa en ny källa med samma namn/titel som gruppen och ändra hänvisningen dit istället. Sedan får man själv sortera in den nya källan på rätt ställe i källträdet. Om detta stämmer på dig ska du nog testa en ny konvertering med aktuell beta och se om det sparar arbete för dig.

31581
2016-02-07, 00:59
Nu har jag ALLA tidigare grupper i Disgen som jag flyttade till att ligga UNDER en ny källa med samma namn som källa i Disgen 2016 och en okopplad grupp därunder. Så är allt bra. Jag fick info av Torgny att nu kan jag inte konvertera från 8.2 till den skarpare nya Betan utan måste konvertera till den Betan jag har och sen UPPDATERA därifrån (hoppas det är möjligt)..
OM jag konverterar till den nya skarpare betan från 8.2 kommer alla dessa grupper som ligger under en källa med samma namn att ombildas till källa, KOPPLAS BORT FRÅN DEN ÖVERLIGGANDE KÄLLAN och läggas i ett eget bibliotel/grupp. KOPPLINGEN TILL PERSONERNA KOMMER ATT LIGGA HÄR. Sen skall alla dessa källor med klippa klistra flyttas in i det ordinarie källträdet igen om man vill ha kvar sin struktur.
Man kan undra varför jag skapade alla dessa källor över grupperna eller kommer det att finns TVÅ val när man skall konvertera-dom som ändrat som Torgny sa och dom som inte gjort någon förberedelse alls i Disgen 8.2 alls??
Här finns nog utrymme för ett framtida spektakel.
Det är nog många som har kopplingen mellan person och källa där källan är en grupp.

Rolf Persson
2016-02-07, 08:35
Oboy! Nu blir det ännu värre! Lite räkning: Jag har drygt 35 000 personer i min forskning. Alla, i stort sett, har minst en källa (som i mitt falla felaktigt är en grupp). Många är kopplade i ett gifte vilket också har källhänvisning, kanske en tiondel av alla personer, + 3 500. De flesta männen har en yrkesroll liksom många kvinnor före giftet, + 17 000. Merparten av mina personer har flyttat någon gång, + 20 000. Samma källa kan vara använd av flera personer, - 25 000. Merparten av mina personer har någon form av dödnotis, + 30 000. Alla mina källor är strukturerade, dvs i runda tal 90 - 100 000 källor. Hur gör de som har över 100 000 personer i sin forskning?
Oavsett hur jag gör kommer en uppgradering till DG2016 innebära att jag i praktiken kommer att sakna kontroll över mina källor. Enligt Daniels svar så kommer mitt källträd att ersättas av en lååång lista med källförteckningar. Eftersom jag använt flera olika system genom åren, men alla knutna till en socken, så kommer den knytningen att försvinna. Hur hittar jag vilken socken källa GID 100001.64.3300, _SCB Stockholms Län, :577, FVD, 1877, 0/0, B 33/621 hör? Jag har inte längre tillgång till Genline?
Den enda lösning jag ser på problemet är att ni måste koppla en fråga till källkonverteringen: "Skall dina gruppkällor konverteras till ren källa?" Ett nej på den fråga måste resultera i att jag får en särskild källförteckning, felaktig, men lokalt för mig fungerande.
Sedan kan jag ju börja undra hur en konvertering av mina strukturerade orter skulle kunna se ut!

31581
2016-02-07, 09:33
Rolf,
Det verkar vara ett väldigt stort antal källor som används av en person enbart. Beroende på hur du har strukturerat dem kanske man kan skapa en källa över den grupp som nu är källa. JAG ser ingen annan lösning än att någon, kan skriva ett särskilt konverteringsprogram för att konvertera alla dina grupper på lägsta nivå till källor redan i Disgen 8.2. Jag hade inte tillnärmelsevis så många att ändra eftersom många personer använder samma källa, men det tog ändå 3 hela arbetsdagar att bygga om strukturen!
Om inte en sådan konvertering är möjlig har du väl inte någon reell möjlighet att ens konvertera till Disgen 2016 utan får väl fortsätta att använda 8.2? Att manuellt bygga om 100.000 källor tar med den takt jag höll, ungefär 3 källor i minuten, 2000 timmar. LYVKA TILL!
Jag har skrivit innan och skriver det igen att det är en stor brist att DIS inte har fattat att Disgen 8.2d är en kommersiell produkt och när man introducerar en ny generation brukar de flesta dataföretag bygga in konverteringsrutiner så att bytet blir så lätt som möjligt. Här gör man tvärtom. Förs skapar man ett nytt program och sedan upptäcker man (för det har de ju gjort) att det inte fungerar att konvertera källor. Då gör man en halvdan justering och överlåter ett mastodontarbete åt kunden.

Hogia Data gjorde så för många år sedan när de introducerade ett nytt redovisningsprogram. Det gick inte att konvertera automatiskt utan kunden blev tvungen att starta om på nytt och hade då delar av sin redovisning och all information i ett "gammal" program. Historiska jämförelser måste göras manuellt. I samband med detta förlorade Hogia 2/3 av sina kunder till SPCS som vid detta tillfälle erbjöd SAMMA programvara OCH konvertering för ett lägre pris än HOGIAS nya program betingade. Även mitt företag bytte till SPCS.

Skall DIS nu tappa kunder till Holger, min Släkt eller något annat program som finns på marknaden?

DIS har inget val. De MÅSTE skriva ett konverteringsprogram som konverterar nuvarande grupper längst ut på trädet till källor UTAN att platsen i strukturen förändras. Det finns inget alternativ.

När det gäller översättningstabell till GID finns det en på RÖTTER men den översätter bara kyrkoksbeteckning, inte sidnumret. Jag har också använt GID-nummer när jag började använda Genline, AD fanns inte på den tiden-i min enfald trodde jag att Genlines nummer var någon halvofficiell beteckning. Nu vet jag bättre men sitter med några tusen GID-nummer som jag inte vet ens vilken församling det hänvisar till! Hur kul är det?

Konvertering till orter i Disgen 2016 påverkas inte eftersom denna databas inte berörs. Tur är väl det.

Joel Vogler
2016-02-07, 12:25
Jag avvaktar ännu med att köpa 2016. Tycker 8.2d är bra, men inför ett eventuellt byte följer jag diskussionerna och försöker förstå konverteringsanvisningen. Blir förbryllad över ett och annat.

Hur går det med mina källangivelser? När källorna är t.ex CD-skivor, litteratur såsom släktböcker eller lexikon, myndigheter såsom folkbokföringen eller kyrkogårdsförvaltningar tror jag mig ha bra struktur i källträdet.

Men de flesta källorna finns inte i ett träd utan har skrivits in som ren text t.ex "Örgryte C:10" - vad händer med dem?

Och där datum inte snabbt leder rätt har jag kompletterat med notering om sidan, t.ex "Borås AI:34 s.45" - får jag behålla sidnumren?

För att inte tala om källreferenser i form av rena texter av typ "Dödsannons i GP" eller personnamn, t.ex mitt eget (jag var närvarande under min sons födelse och vid min mors död - snacka om primärkälla!)

Får jag behålla mina texter eller skapas det i onödan tusen och åter tusen källor under tusentals nya grupper i källträdet?

Christer
2016-02-07, 12:34
Först och främst har vi ändrat en omdiskuterad situation så att den blir mycket enklare än du kan läsa i konverteringsanvisningen för förutgåvan (det finns en kort kommentar i anvisningen). Har du god ordning på dina källreferenser och hänvisar till källor så behöver du inte vara orolig. Källreferenser i form av rena texter där du inte använder källträdet kommer att se likadana ut.

Joel Vogler
2016-02-07, 12:38
Tack för ett snabbt och tydligt svar! Jag känner mig mycket lugnare :-)

Rolf Persson
2016-02-07, 13:16
Kanske är det time att avrunda denna kedja?

Jag föreslår det med förhoppning om att,när den färdiga produkten presenteras, det skrivs några tydliga ord om vikten av handpåläggning i DISGEN 8.2 innan konvertering skall ske. Jag har tittat lite bakåt i DIS-informationen och kan inte finna ett ord om problematiken källa/grupp.

Christer
2016-02-08, 07:44
Rolf, en god idé att ta fasta på. I senaste numret (111) av Diskulogen skrev jag lite på det temat som kan vara vårt att läsa igen.

kallstrand
2016-02-08, 16:20
Det finns två versioner av konverteringsanvisning på vår webb. Den som är tillgänglig för våra medlemmar gäller för förutgåvan (Forskningsverktyg - Disgen 2016). Våra funktionärer har tillgång till en nyare version som gäller för Beta 10 inför den skarpa versionen.

Till den skarpa versionen kommer en enklare hantering för de som ska konvertera och har använt källreferens till en grupp i Disgen 8.

Jag har laddat ner förutgåvan, men ännu inte installerat eller konverterat från 8.2d. Är det bättre att vänta till den skarpa versionen?

Man kanske gör en del onödigt arbete annars, eftersom ni har gjort en hel del ändringar och förbättringar. Kan jag göra en ny konvertering i skarpa versionen, även om jag konverterat i förutgåvan?

31581
2016-02-08, 16:34
Du menar väl med din fråga: Om det går att uppgradera till den skarpa versionen från utvärderingsversionen?
Om du korrigerar Disgen efter Torgnys anvisningar (det har jag gjort) går det INTE att konvertera till Beta 10 utan man MÅSTE gå via utvärderingsversionen och uppgradera därifrån (info från TL).

Rolf Persson
2016-02-08, 16:51
(Jag trodde tråden skulle tystna...)
Nu blir jag RIKTIGT orolig.
De ändringar jag håller på med utifrån Torgnys anvisningar, gäller de BARA och UNIKT för utvärderingsversionen? Vad händer i den kommande versionen när Beta-testen är avslutad?
Kommer konverteringen inte att fungera då?

Torgny Larsson
2016-02-08, 17:02
Jag tycker att du skall prova köra konverteringen till förutgåvan, BARA för att se vilka felmeddelande du får, och sen kolla igenom dina personer där, för att se hur det blir. Vad som skiljer förutgåvan
från den skarpa versionen är hur konverteringen tar hand om källreferenser som du gjort till en grupp i källträdet, vilket inte är tillåtet längre. Man kan bara använda det som i källträdet är skapat som en källa eller som en hänvisning (under källan).
Du kan sen välja att inte använda förutgåvan eller inte. Om du väljer att använda förutgåvan och gör tillägg och ändringar där, så kan du inte göra en ny konvertering i den skarpa versionen, utan blir bara att programmet uppdateras, dina data förblir som de är. Om väljer att fortsätta registrera i Dg8, kan du när som helst testa konverteringen igen (i förutgåvan eller den skarpa). Men tänk på den skillnad som finns mellan konverteringarna, enligt ovan.

Torgny Larsson
2016-02-08, 17:06
Det stämmer som Christer säger, men det är bara om man i Dg8 använt källhänvisningar till grupp i källträdet. Annars är det INGA problem.

Torgny Larsson
2016-02-08, 17:18
Rekommendationen är alltså att se till att du i Dg8 INTE refererar (lampan vid fältet källa) till grupper i källträdet. Passa på att ändra det redan ny i Dg8. De som har problem är de som har stora mängder av felaktiga sådana. De flesta har nog bara få, eller inga sådana problem.

kallstrand
2016-02-08, 18:09
Rekommendationen är alltså att se till att du i Dg8 INTE refererar (lampan vid fältet källa) till grupper i källträdet. Passa på att ändra det redan ny i Dg8. De som har problem är de som har stora mängder av felaktiga sådana. De flesta har nog bara få, eller inga sådana problem.

Tyvärr har jag lite dålig koll på vad som menas med grupper i källträdet. Lite olika anvisningar här, plus att det tydligen kommer förbättringar i skarpa versionen (enl. hemsidan).

Vad gäller lamporna vid källan, finns ju en knapp med en resp. två lampor. Vilken åsyftas? Tack och lov har jag bara använt källträdet i begränsad omfattning. Hänvisning till CD-skivor etc, I övrigt har jag manuellt noterat varje gång.

Återigen vad kan jag göra i utvärderingsversionen utan att det blir strul när den skarpa kommer? (Någon BETA.version har jag inte tillgång till) Skall jag konvertera på nytt då?

m46349
2016-02-08, 21:17
Jag har, som tidigare beskrivits i inlägg i detta ämne, "korrigerat" mitt källträd i Disgen 8.2 enligt tidigare anvisningar och därefter konverterat till Disgen 2016 beta.
Källträdet i Disgen 2016 beta har nu, precis som i det "korrigerade" Disgen 8.2, en källa med en grupp som hänvisning under sej.
Skall jag tolka de senaste inläggen så att en backup från Disgen 2016 beta TROTS ATT DEN HAR ETT KÄLLTRÄD MED GRUPP UNDER KÄLLA accepteras av den skarpa Disgen 2016 och kan användas även på andra datorer med Disgen 2016.

Torgny Larsson
2016-02-08, 22:36
Raderat.

Christer
2016-02-09, 09:38
Thomas, Det är möjligt att tillåta att ha grupp under källa men du kan bara välja en källa eller hänvisning som notisens källhänvisning.
Jag antar att det du kallar för beta syftar på förutgåvan.

m46349
2016-02-09, 10:36
Christer,
Jag har förutgåvans uppdatering, som jag har för mej kallades "beta".
Jag antar att konverteringen gör att den skapade källan numera pekar på aktuell notis! Eller?
Thomas

kallstrand
2016-02-09, 16:44
Lite förvirrande tycker jag. Existerar det både en Förutgåva samt en Beta som ni programtestare använder? Är det olika versioner, så verkar det vara olika anvisningar vad gäller Källträdet. Nu vet jag inte vad som gäller. En sak till: Fortfarande osäker vad jag kan göra visavi den skarpa versionen. Ligger mina ändringar och konverteringar kvar när jag installerar den skarpa? Hoppas det fungerar som en normal programuppdatering som inte påverkar mina uppgifter förövrigt.

m46349
2016-02-09, 22:47
Christer eller Torgny,
Jag skulle vilja ha ett tydligt svar, Ja eller Nej, på min fråga om en backup från en konvertering från Disgen 8.2d, korrigerad enligt anvisningar från er, till Disgen 2016 förutgåva, är en fullgod backup för användning i den skarpa versionen av Disgen 2016.
Konverteringen har, vad jag förstår, tillsett att källan pekar på rätt notiser, de som tidigare kopplades till gruppen, men gruppen ligger kvar under källan.
Om ni behöver testa kan jag skicka över backupen. (Sorry för de långa meningarna)
Thomas

Christer
2016-02-10, 15:45
Jag ska återkomma i ärendet.

31581
2016-02-10, 16:20
Nu blir jag konfunderad. Jag har många hänvisningar till grupp i DG8. Därför har jag på din inrådan Torgny skapat en källa med samma namn på samma nivå som gruppen och sen flyttat denna grupp under den nyskapade källan. Vid konvertering ser jag i Disgen 2016 att hänvisningen nu är till källan i stället för till gruppen (med samma namn) som den var i DG8. Gruppen finns kvar därunder men kan nu tas bort. Det är väldigt många så jag har inte gjort det än eftersom jag inte använder 2016 skarpt än.
En av anledningarna är att ALLA bilder flyttas med till VARJE nytt bibliotek som skapas av arkiven. Det blev i mitt fall 25 GB extra.
Om jag konverterar med Beta10/skarp version kommer konverteringen att skapa en källa av gruppen och lägga denna nya källa i ett eget bibliotek där jag sedan själv skall flytta in dessa källor i det vanliga trädet. DET blir mycket arbete (igen).
Vad var det då för mening att skapa dessa källor i DG8 och flytta in gruppen därunder?
Skall inte det sätt som Utvärderingsversionen konverterar finnas KVAR? I vart fall som ett val i den skarpa versionen?

Eftersom felet ovan med bildhanteringen tydligen är löst i Beta10 (eller var det 11) MÅSTE jag konvertera med den skarpa senare om jag vill att bilderna skall fördelas rätt från arkiven till biblioteken MEN det kan jag ju inte eftersom då kommer hänvisning till källan hanteringen INTE bli som den blir i utvärderingsversionen?
Vilken väg alltså. Det GÅR ju inte att välja båda!?!

För att klargöra. Jag har 10 arkiv i DG8 med bilder (ofta klipp från kyrkoböckerna) kopplade till de olika personerna i arkiven. Alla bilder hamnai DGPic sorterade i bibliotek för varje århundrande. I varje århundrande finns ett bibliotek för varje bokstav. Vid konvertering skapas en ny datamapp av varje arkiv. De bilder som hör till personerna skall väl flyttas med till det nya arkivet med bibehållande av samma struktur som nu?
Alla andra bilder som inte är kopplade till någon person i arkivet skall väl INTE flyttas med?
Är det den skarpa versionen kommer att hantera bilder?

Ovanstående visar faran av att ha två olika versioner av samma programvara.
Som jag ser det MÅSTE man i den skarpa versionen kunna välja om programmet skall hämta den överliggande källan och använda denna som källa på samma ställe i trädet ELLER skapa en ny källa med samma namn som gruppen (=källan) och lägga denna nyskapade källa i ett eget bibliotek (att sedan själv sortera).

Om inte det går finns det kanske möjlighet att få en ny utvärderingsversion där bildhanteringen har korrigerats men INTE hanteringen av källor??

kallstrand
2016-02-10, 16:45
Det pratas om förhands- och BETA-versioner av programmet. Olika saker gäller tydligen vid uppdatering till skarp version mm. Väldigt förvirrande för oss som "bara" har förhandsversionen. Jag avvaktar nog till den skarpa med någon sorts konvertering. Risken är tydligen att men inte får med förbättringarna annars?

DanielBerglund
2016-02-10, 16:54
Betaversionerna ska bara användas av de särskilt vidtalade betatestarna och ska absolut inte användas på "riktiga" datamappar.

Just nu är det endast förhandsutgåvan från december som är tillgänglig för alla medlemmar (dvs för dem som har 8.2 sedan tidigare). I mars beräknas den skarpa komma.

31581
2016-02-10, 17:21
Daniel,
Om du läser vad jag skriver så förstår du att korrigeringar i upplägget av korrigeringen av grupper/käller i Disgen82 fungerar i Förhandsversionen men inte kommer att fungera i den skarpa versionen som kommer. ÄR det meningen att det skall vara så?
Hur skall vi förfara? Är förhandsversionen ENBART en utvärdering? Många som jag vet har redan konverterat till Disgen2016. Hur skall de göra för att få tillbaka materialet till Disgen82?

DanielBerglund
2016-02-10, 19:15
Tvärtom - förhandsutgåvan är inte på något sätt en "utvärdering" utan den är helt på riktigt, och tänkt för dem som vill ligga på framkant. Vi vet att det finns fel kvar i den och det är därför som den skarpa versionen inte kommer förrän i mars.

Konverteringen från 8.2 är en engångsoperation. Gör man den med förhandsutgåvan, så blir resultatet som konverteringsprogrammet är gjort där. När man sedan uppdaterar till den skarpa versionen är databasen oförändrad.

Gör man en ny konvertering får man en ny datamapp. Men det är väl inte oväntat.

Konverteringen gör för närvarande så (och gjorde så i förutgåvan) att om den påträffar en hänvisning till en grupp som ligger under en källa, så ändras hänvisningen till källan. Annorlunda uttryckt så ändras hänvisningen från att peka på gruppen till att peka på närmast överliggande källa.

Om däremot det görs en hänvisning till en grupp som inte ligger under en källa, så görs det en ny källa i en ny automatiskt skapad grupp som heter "Källor skapade av konverteringen" och hänvisning görs till denna nya källa. Det sistnämnda är nytt i beta 10. Tidigare (dvs i förutgåvan) blev det nog bara ett meddelande i loggen i den situationen, men jag är inte helt säker.

Jag provade just de två ovanstående fallen, så såvitt jag kan se är det så det fungerar i utvecklingsversionen och därmed är det så det är tänkt att fungera i den skarpa versionen. Men det kan fortfarande bli ändringar om det är motiverat.

Christer
2016-02-11, 08:39
Jag stänger den här tråden och försöker leda in den på rätt väg genom att öppna en ny på: http://forum.dis.se/vb/showthread.php?2165-Hur-hänvisning-till-grupper-konverteras