handdator

Visa fullständig version : Gruppindelning av citatLÅS
2015-12-17, 14:01
Källträd

I konverteringsanvisninganra står ” Grupper under källor tillåts inte, se ovan”. Men detta är inte rätt. Det går alldeles utmärkt att få ordning på sina källor genom att gruppera dem. (Se min artikel i Diskutabelt 2015 nr 3).

I mitt fall är t.ex. en fysisk dombok för åren 1614-1623 en källa. Denna källa innehåller minst 30 protokoll mm där de flesta börjar på sid. 1. Men då jag säkert har 100-talet citat till denna källa har jag grupperat dessa, först efter år och sedan efter datum och därefter angivet citat. Detta går alldeles utmärkt att göra!

Men vid utskrift försvinner gruppindelningen och bara källhänvisningen kommer med. Detta är OK om programmet ger en fullständig källhänvianing och inte bara det som anges i fältet för sida mm. Som programmet nu är utdformat kan det lätt medföra att medföra att många helt skilda citat får samma beteckning. Detta kan åtgärdas vid restreringen genom att hänvisningstexten till citatet utvecklas, t.ex. att datum skrivs efter sidhänvisningen.

Men då det redan finns ett fält för datum i sidhänvisningen skulle det vara bättre om detta användes också vid utskrift.

Christer
2015-12-17, 15:20
Det mest naturliga i en trädstruktur är väl att man har grupper med källor och att man väljer en källa som källreferens i sin notis. Skrivningen du refererar till är något förenklad men jag hoppas att jag varit tydligare i Konverteringsanvisningarna (http://www.dis.se/sv/verktyg/disgen-2016/konverteringsanvisning.html).

Christer
2015-12-18, 08:10
I hjälpen framgår att det är "Kort titel" som visas i Disgens dialogrutor och fönster samt i utskrifter. Jag rekommenderar att du redigerar den så att du får med den info du vill ska komma med i olika sammanhang.