handdator

Visa fullständig version : Källor och användandet av grupper som bokmärkenLÅS
2015-12-17, 17:05
Jag bifogar del av mitt källträd. Vissa domböcker (vilket jag anser skall utgörxa källan)är mycket omfångsrika. Dessa har jag delat upp med fiktiva bokmärken (grupper) för att få någon ordning på materialet. Det som är gjort i DG8:2 har följt med vid konverteringen, men det verka som om begränsningar gjorts för att fortsätta med denna metod. Möjligheten bör i så fall återinföras. Sedan är det ju riktigt att en hänvisning inte skall ske till gruppen (lika lite som till ett bokmärke i en bok),utan till en fullständig källhänvisning.

Då sidan 1 kan förekomma väldigt många gånger i en tjock dombok, bör ju datumet som anges också följa med vid den utskrivna källhänvisningen. Idag måste den upprepas efter sidnumret för att komma med. Se exemplet som bifogats.

Christer
2015-12-18, 08:05
Det är inga som helst problem om du har använt en källa som källreferens. Det är bara om du använt en grupp som du behöver vidta vissa åtgärder.

LÅS
2015-12-18, 09:09
Problemet är ju dock att det inte verkar gå att fortsätta med denna metoden. Till vissa källor, t.ex. Växjö skolors matrikel har jag 100-tals hänvisningar och använt mig av årtal som undergrupp före källhänvisningen. Därför ser jag det som väsentligt att denna möjlighet finns kvar också i framtiden.

Christer
2015-12-18, 10:01
Vad är problemet? Texten för källhänvisningen eller hur strukturen ser ut?
I exemplet har du använt Göta hovrätt som grupp sedan under en hierarki av "Källa - Grupp (blå) - Grupp (Röd) - Källhänvisning (den markerade)"

LÅS
2015-12-18, 10:20
Båda sakerna. I fallet skolmatriklarna har jag använt datumfältet som finns i källhänvisningen som särskiljande, men detta kommer inte med vid utskriften (detta gällde även DG8d). Man måste således gå in i programmet för att sse de särskiljadeuppgifterna. Visst kan jag fortsättningsvis ange mer i fönstret för kortinformation, men varför då ha ett datumfält?

Du har uppfattat strukturen rätt. Överföringen fungerade, men problemet är att det inte går att fortsätta och lägga in nya grupper under en källa. Detta är av någon anleding spärrat i 2016. Strukturen är väsentdlig när man skall hanterastora volymer av källhänvisningar. Skall man hittta en källuppgift i meterstjocka domböcker, utan paginering och inbundna i fel ordning, krävs lite struktur på noteringarna man gör. Jag efterlyserdärför att de fina möjligheter som finns i DG8 skall finnas kvar i DG2016.

Christer
2015-12-18, 11:08
För första delen är svaret att det du vill se måste du skriva på rätt plats.
Andra delen håller jag på att undersöka.

LÅS
2015-12-19, 06:33
Egenskaper för källhänvisning
Vi tycks missförstå varandra gällande ”första delen”. Det är den dialogruta som kallas ”Egenskaper för källhänvisning” och hur de uppgifter som anges där används jag försöker uppmärksamma.
Källhänvisningen vid utskrift består idag (både i Disgen 8d och 2016) av två delar, kortreferens + precisering (hänvisningstext). Det är den senare del, d.v.s. preciseringen där programmet fungerar lite märkligt. Trycker man på OK registreras en hänvisning ”Okänt datum”.

Fyller mani en uppgift i fältet hänvisningstext, t.ex. ”1”, försvinner texten okänt datum och ”1” anges i såväl källträdet som vid utskrift. Låter man istället hänvisningsfältet vara blankt men fyller i datum i datumfältet, kommer datumet upp i källträdet, men kommer inte med vid utskrift.

Min uppfattning är att källhänvisningen vid utskrift logiskt borde bestå av tre delar, kortreferens + hänvisningstext + datum. Då kunde preciseringen utgöras av antingen sidhänvisning eller datumhänvisning eller bådadera.

Datumfältet som finns med i källträdet tappas idag bort vid utskrift. (Till vad nytta gör då datumfältet i dialogrutan?). Vill man få med datum idag måste detta också anges i hänvisningstexten. Det är således lösbart, men inte logiskt.

Christer
2015-12-19, 15:05
Jag kan inte tänka mig att vi ger oss på detta till vårens skarpa version. Men låt mig få återkomma till din fråga när jag är tillbaka på jobbet på allvar efter helgerna.

Torgny Larsson
2015-12-22, 12:38
Lars-Åke! Jag måste rätta mig själv.

Både i Disgen 8 och i Disgen 2016 går det att ha grupper mellan källor och hänvisningar.
Men i båda fallen finns en inställning man måste kryssa i.
I Disgen 2016 finns den på första fliken (Inmatning) längst ner till höger i gruppen 'Källträdet' finns rutan 'Tillåt grupper under källor'.

Det som ändrats är att man inte kan använda en grupp som källa i sina notiser i Disgen 2016.

Christer
2016-02-11, 10:30
Jag har skrivit ett förbättringsförslag #2523)

larsbelu
2016-12-19, 20:03
Varför kan man inte använda en grupp som en källa i Disgen 2016 som man kunde göra i Disgen 8?


Lars-Åke! Jag måste rätta mig själv.

Både i Disgen 8 och i Disgen 2016 går det att ha grupper mellan källor och hänvisningar.
Men i båda fallen finns en inställning man måste kryssa i.
I Disgen 2016 finns den på första fliken (Inmatning) längst ner till höger i gruppen 'Källträdet' finns rutan 'Tillåt grupper under källor'.

Det som ändrats är att man inte kan använda en grupp som källa i sina notiser i Disgen 2016.

Torgny Larsson
2016-12-19, 23:07
Hej Lars. Det var ett misstag att det var tillåtet i Dg8.

Källa: är t ex en bok, en person, ett arkiv, en dokumentsamling, en gravsten eller liknande som dokumenterar händelser, förhållanden och samband vilka ligger till grund för släktforskningen. Vanliga källor är kyrkböckerna, exempelvis Hjälmseryd C:3 (Dödbok 1780-1809).

Hänvisning: För att kunna återfinna en uppgift i en källa anger man en hänvisning i källan. Detta är oftast helt enkelt sidnumret där uppgiften påträffades. Ibland kan det krävas mer noggranna angivelser, exempelvis då källan är svårläst.

Grupper: Källor och hänvisningar kan med tiden bli många och svåra att överblicka. Därför finns möjlighet att gruppera dem. Man kan till exempel ha en grupp "Kyrkoarkiv" och under denna grupper för olika län och därefter en grupp för varje församling i detta län. Under varje församling lägger man in kyrkböckerna C:1, C:2, A I:1, A I:2, etc. som källor.

Vid användning skall man välja en källa eller en hänvisning.