handdator

Visa fullständig version : DatabasBrJohan
2015-12-17, 21:03
Intressant vore att få veta:

1. Om den datamodell/DDL som beskriver den databas som Disgen 201x använder, kommer att göras åtkomlig - för medlemmar eller publikt - i den ideella anda som DIS står för.

2. Om någon som använt/använder Disgen 201x (aktuell alfa-version) också försökt och lyckats extrahera data via ex.vis ODBC, från den databas (SQLite?) som används.

Christer
2015-12-18, 07:49
Funderingar finns men inga planer ännu. Det finns andra insatser som är högre prioriterade.

BrJohan
2015-12-19, 09:01
För de båda svaren som väl antagligen avser min första fråga tackas. Det explicita svaret överraskar inte och det implicita svaret förvånar inte.

Christer
2015-12-19, 10:42
På din andra fråga så kan jag svara att jag inte hört talas om något sådant för varken alfor, betor eller förutgåvan.

Phryxe
2015-12-19, 10:46
Angående din andra fråga - SQLite ODBC Driver (http://www.ch-werner.de/sqliteodbc/). Har inte testat SQLite och ODBC eller Disgen 2016.