handdator

Visa fullständig version : Icke-biologiska föräldrarC-J Gustafsson
2015-12-18, 18:43
Jag har trasslat in mig när jag försökte skapa två icke-biologiska relationer.
Mannen har biologiska barn med sin andra fru och det är OK.
Men med sin första fru har han ett adoptivbarn och ett fosterbarn.

Jag antog att man inte kunde vara både adoptivförälder och fosterförälder i samma relation.
Så jag skapade en ny relation och flyttade ett av barnen dit.

Nu har fosterbarnet en biologisk far och en fostermor, trots att båda är markerade som fosterföräldrar.

Det andra adoptivbarnet har en adoptivfar men ingen mor, men sen skapades en ny relation med en adoptivmor men ingen far, men jag kan inte få ihop dom i samma relation.

Det måste vara tänkt ett logiskt flöde för att få till detta, men det har jag inte lyckats komma på.

Christer
2015-12-19, 15:13
Utan att gå in på alla detaljer i din beskrivning så väljer man "Lägg till föräldrar" i personöversikten. Där kan du skapa nya personer eller välja befintliga person som föräldrar samt välja viken typ av förälder för dem. Det kan finnas några brister kvar i hanteringen.

C-J Gustafsson
2015-12-19, 15:28
Det läge jag och de flesta användare hamnar i nu direkt efter konverteringen är ju att båda föräldrarna redan finns från Dg8 och då med automatik blivit biologiska.

Det borde ju vara lika lätt och logiskt att ändra status på befintliga par som när man nyregistrerar föräldrarna.

Christer
2015-12-19, 16:11
Då förstår jag. Gå till personöversikten. I panelen Föräldrar kan du klicka på [B] (i detta fall) och välja adoptivföräldrar istället.

C-J Gustafsson
2015-12-19, 16:40
Det är det jag försökt göra.
Jag klickar på [B] eller på [F] och väljer fosterföräldrar men inget händer. Väljer jag adoptivföräldrar så ändras hustrun men mannen har fortfarande [B]
Försöker jag ändra tillbaka till båda biologiska föräldrar får jag meddelande att barnet redan har två biologiska föräldrar. Men i så fall borde dessa synas men det gör de inte.

Christer
2015-12-19, 16:56
Jag förstår inte riktigt hur barnets föräldrarelationer ska se ut. Men som jag skrivit så har inte styvföräldrar möjlighet att adoptera i förutgåvan och den spärren slår igenom i anrda relationer också. Vi har ambitionen att fixa det till den skarpa. Men när båda föräldrarna har samma relation till barnet ska de funka bra.

C-J Gustafsson
2015-12-19, 17:55
Du skrev: Men som jag skrivit så har inte styvföräldrar möjlighet att adoptera i förutgåvan.
Är det det som är problemet? För det är ju en man som har tre roller, en biologisk, en adoptiv och en foster-förälder i olika relationer.

Men det akuta problemet är ju att jag inte kan ta mig ur situationen men en biologisk far (som skulle varit fosterfar) och en fostermor i samma relation.

Christer
2015-12-20, 17:47
Jag tror du måste ta det med en fadder som kan se hur det ser ut hos dig.

Torgny Larsson
2015-12-20, 23:07
Vi får bena ut det här.

1) Det går utmärkt att skapa en relation, och i den relationen lägga till ett biologiskt barn, ett adoptivbarn och ett fosterbarn i samma relation (eller flera varianter).
DVS. En relation kan innehålla olika typer av barnrelationer.

2) Om du redan har barnet registrerat i Dg8.2d, och det egentligen är ett adoptivbarn eller fosterbarn:
- väljer du barnet som centrumperson, dubbelklickar så att barnets personöversikt öppnas.
- I panelen för föräldrar klickar du på [B] framför någon av föräldrarnas namn,
så får du upp en ruta, där du kan ändra faderns respektive moderns relation till barnet, oberoende av varandra.
Är båda fosterföräldrar, väljer du fosterföräldrar för båda.
Är bara den ena fosterförälder, ändrar du det för den föräldern, och låter den andra vara kvar som biologisk förälder.

C-J Gustafsson
2015-12-20, 23:22
Hej Torgny
Jag har nog gjort så (tror jag i alla fall) men hamnat i ett läge där fadern förblir biologisk medan modern ändras enligt vad som markeras.

Men har du lust får du gärna koppla upp dig mot min dator, kolla hur det ser ut och försöka lösa upp det hela.
Ring när du har tid och lust, 08 55245912.

Evafalk
2016-02-10, 21:53
Jag har hamnat i ett liknande problem, Person T har en biologisk mor och en biologisk far. modern gifter om sig och adopterar T. Fine. jag försöker lägga till fler föräldrar, får upp den nya maken L , a) här står en text lägg till föräldrer till höger - kanske betyder nåt - då får jag upp att jag kan välja nya maken L - men han dyker upp två gånger i valet. jag väljer det ena. Då blr T foster barn till maken L och dennes NÄSTA fru. - har försökt att försöka välja båda dessa - men får också att han redan har föräldrar. bugg nu ? - dessutom b) så även om jag valt i sökning för föräldrer så kommer ingen upp - och man får försöka igen.

Christer
2016-02-11, 07:47
Hängde inte med när du säger att den biologiska modern adopterar. Men vi rättat så att ett barn kan adopteras av sin styvförälder och att allt visas både med de biologiska och adoptivförälder. Kommer i den skarpa.

Christer
2016-02-12, 08:38
Om du menar att den biologiska modern gifter om sig och den nye maken har adopterat T så finns i förutgåvan ett problem som är löst till kommande version. Det gör att vi tillfälligt lagt in en del spärrar som ska förhindra att försöka göra detta.

Evafalk
2016-02-12, 15:00
Stämmer bra ang. blandning av föräldrar. då avvaktar jag - finns alltid annat att ta tag i

Evafalk
2016-04-04, 22:10
Om man har barn som har biologiska föräldrar i en relation, så gifter modern om sig och nya maken adopterar. alltså relation nummer 2, skall man då i andra omgången av föräldrar bara registera den adopterande fadern? det såg så tomt ut så jag skrev in modern där också - men då får hon samma barn två gånger. (skarpa versionen).

Angående andra krångliga varianter med dubbla föräldrar, BB - så löstes det genom koppla loss och sen lägga till föräldrarna igen. (och hoppas att man får in rätt föräldrar)

Christer
2016-04-05, 08:01
Jag testade nyss utan problem. Skapa en personöversikt för barnet. Under föräldrar har du de biologiska föräldrarna. Välj "Lägg till fler föräldrar" och sök reda på de båda föräldrarna, både den biologiska och adoptivföräldern. När du kommer till att välja relation väljer du rätt typ för resp partner. När du sedan tittar i familjeöversikten på adoptivföräldern så syns det adopterade barnet i rätt relation. Växla till den biologiska föräldern så ser du att det är rätt där också, barnet finns endaste en gång.

Det här fallet finns i min familj så jag har haft med det i utvecklingsdiskussionerna från första tillfället.

Evafalk
2016-04-05, 09:25
Så har jag gjort - fast ser barnen (det är två ) dubbelt

kallstrand
2016-04-05, 11:19
Utan att ha läst igenom denna tråd innan: Det går alltså utmärkt att koppla både biologiska föräldrar samt fosterföräldrar till samma barn?? Jag har många sådana förhållanden där jag forskat fram den biologiska släkten. Barnen har sedan av olika anledningar växt upp som fosterbarn i andra familjer. Ibland kanske adopterade.

Christer
2016-04-06, 08:00
Ja det går. I familjeöversikten kan du "bläddra" mellan föräldraparen. I både familje- och personöversikten framgår om centrumpersonen har icke-biologisk relation till förälder eller barn. Du väljer också vilken relation som ska vara den primära vilket slår igenom i tavlor, presentationer etc.

Evafalk
2016-04-06, 18:20
I mitt fall så när jag tar upp personöversikten på mamman (som alltså finns i två förhållanden, så syns samma barn som om det vore två. Ytterligare test har gjorts med ett extra tillfälligt barn - samma sak. jag skickar detaljer till Fadder

Christer
2016-04-07, 07:47
Använder du förutgåva eller release?

Torgny Larsson
2016-04-07, 08:23
Skarpa versionen: Karna har med första maken Göran biologiska barnet Otto. Göran dör, Karna gifter om sig med Kalle, som adopterar Otto.
Du har alltså 2 giften och 2 partners registrerade till Karna , samt ett biologiskt barn Otto i första giftet. Gör så här:
- Tag fram Ottos personöversikt (PÖ)
- Tryck på "Lägg till föräldrar"
- Sök fram Kalle som första förälder och Karna som andra förälder
- Markera Kalle som adoptivförälder och Karna som biologisk.
Resultat:
- i Karna familjeöversikt (FÖ) finns Otta bara med i det första giftet
- i relationsöversikten (RÖ) för Karnas andra gifte finns dock Otto med
- i Kalles FÖ och PÖ finns Otto med som fosterbarn
- i Ottos FÖ kan man bläddra mellan hans två olika föräldrapar (familjer)
- i Ottos PÖ finns bägge föräldraparen med (Karna är med i båda)

Evafalk
2016-04-07, 08:56
Använder du förutgåva eller release?

jag använder den skarpa - i förutgåvan var nog inte fullständigt.

Evafalk
2016-04-07, 08:58
Skarpa versionen: Karna har med första maken Göran biologiska barnet Otto. Göran dör, Karna gifter om sig med Kalle, som adopterar Otto.
Du har alltså 2 giften och 2 partners registrerade till Karna , samt ett biologiskt barn Otto i första giftet. Gör så här:
- Tag fram Ottos personöversikt (PÖ)
- Tryck på "Lägg till föräldrar"
- Sök fram Kalle som första förälder och Karna som andra förälder
- Markera Kalle som adoptivförälder och Karna som biologisk.
Resultat:
- i Karna familjeöversikt (FÖ) finns Otta bara med i det första giftet
- i relationsöversikten (RÖ) för Karnas andra gifte finns dock Otto med
- i Kalles FÖ och PÖ finns Otto med som fosterbarn
- i Ottos FÖ kan man bläddra mellan hans två olika föräldrapar (familjer)
- i Ottos PÖ finns bägge föräldraparen med (Karna är med i båda)

hur ser det ut för Karnas personöversikt - DÄR får jag motsvarande Otto dubbelt

Torgny Larsson
2016-04-07, 13:48
Ja det stämmer, behöver ändras.

Evafalk
2016-04-07, 13:52
ok - så du fick samma tokiga fel, började smått tro att jag matat in fel - vill minnas att någon annan sa att de fick det rätt. jag stoppar min fadder då

Torgny Larsson
2016-04-07, 14:11
Vi inlägg här om fel eller problem så är det viktigt att man berättar exakt VAD och VAR felet är, inte bara att det är fel. Annars kan vi inte bedöma/rekonstruera felsituationen och ej heller åtgärda.
Nu är ju detta utrett så det kommer med i utvecklarnas planering.

Christer
2016-04-07, 15:11
Sorry, jag läste slarvigt. Jag har tidigare idag noterat att felet syns i stamtavlan också, felanmält #2735.