handdator

Visa fullständig version : DublettsökningRolf Persson
2015-12-23, 10:58
Vid sökning av dubletter finns numera möjligheter att markera att en träff inte är dublett. Mycket bra! Jag har sök möjlighet att vi nästa sökning, med samma grundkriterier, inte visa de redan ratade dublettförslagen, men kan inte finna den funktionen.
Det söm saknas är således ett filter som sorterar bort de ratade dublettförslgen. Filtret bör kunna slås till och från.
Jag har förhoppning om att denna gång inte missat påläsning i instruktionerna!:o

C-J Gustafsson
2015-12-23, 11:58
Symbolen med dubbelansiktet där man väljer "Visa alla" eller "Undertryck".

Chrille
2016-01-27, 12:00
Jag tycker också att denna funktionen är mycket bra men retar mig på att under samma föräldrar för dubblett på Johannes och Jonas även Ingrid och Ingegerd ger dubblett.
Varför det är ju olika namn?
Nu har jag markerat i rutan och använder dubbelansiktet så jag slipper se dessa.

C-J Gustafsson
2016-01-27, 12:29
Den nya funktionen att kunna avmarkera individpar, som man konstaterat inte är dubbletter är jättebra. Dubblettkontrollen ger dock många falsklarm.

För att söka dubbletter är det alltid bra att använda olika verktyg, då alla program söker dubbletter genom olika metoder.
Prova gärna ett annat Dis verktyg för dubblettkontroll, openRGD som finns på web-adress rgd.dis.se.

Genom att skapa en GEDCOM fil som pekas ut i openRGD, kan man få både dubblettkontroller och lite andra kontroller gjorda. Ett smidigt sätt att kolla upp kvaliteten på sitt släktdata.

Chrille
2016-01-27, 12:59
Men jag tycker fortfarande inte att Jonas och Johannes är samma namn. Inte heller Ingrid och Ingegerd. Det spelar ingen roll om jag sätter en * efter namnet Jonas* Erik och Sven* Johannes får fortfarande dubblett
på dessa namn. Vet ni något bra sätt att undvika detta? Vad hjälper det mig om jag byter program det programmet har kanske andra dubblett metoder som ger ny fel!

C-J Gustafsson
2016-01-27, 13:15
Christer, prova!
Alla program gör "fel" på ett eller annat sätt. Vill man verkligen undvika dubbletter i sin forskning bör man därför använda olika sätt att hitta dom.
För alla program gör också "rätt" i många fall.

Christer
2016-01-27, 15:37
Christer, det är flera olika uppgifter som jämförs för att bedöma om det är möjliga dubbletter, inte bara hela förnamnet.

Chrille
2016-01-27, 17:53
I detta fal som jag hänvisar till är det så att Ingegerd Jonsdotter är född 1817-05-11 i Ramdala medan Ingrid Jonsdotter är född 1820 i Jämsjö.
Så då undrar jag vad det är för uppgifter som är lika. Det enda är ju så fall efternamnet och det måste ju i de flesta fall vara lika. Det måste ju vara så att i dubblett sökningsprogram
kunna se skillnaden på Ingrid och Ingegerd. Samt Johannes och Jonas. Eller är jag fel ute?

Rolf Persson
2016-01-27, 18:40
Ett problem med skärningar i sökbegrepp är att är skärningen för skarp riskeras att fel- eller närstavade namn missas. Stina - Christina - Tina kan ju mycket väl vara en och samma person. Så som sökningsfunktionen är byggd nu, med att JAG ska avgöra vad som är dublett eller inte måste vara rätt metod. Vid första sökningen kommer syskon många gånger med som dubletter. När JAG talat om att det inte är dubletter så tas de inte med vid nästa sökning. Hellre lite extra jobb med för många dubletter än att en dublett missas för att funktionen är för skarp.

Chrille
2016-01-27, 18:55
Hej Rolf!

Det du skriver förstår jag mycket väl Stina Christina och Tina där finns ju en koppling ordet Tina men var ser du kopplingen Ingegerd mot Ingrid eller Johannes mot Jonas. Jag bara undrar.

BrJohan
2016-01-27, 20:50
Den dublettsökningsprogramvara som jag använder, låter mig välja:

önskad grad av namnstavningslikhet,
önskad grad av datumlikhet för födelse/död,
önskad grad av platslikhet (socken, kommun, län),
könslikhet eller inte (det finns ju förnamn som inte är könsspecifika),
om helsyskon skall sållas bort eller inte,
om halvsyskon skall sållas bort eller inte,

för att finna och visa dublett-'kandidater'.

Fungerar tillräckligt väl ...

Chrille
2016-01-27, 21:59
Vilket program är det? Så du menar att det program som Disgen använder inte är tillräckligt bra. Utan man skall först skapa en fil från sitt Disprogram och därefter göra en dubblett sökning.
Det som är så smidigt, är ju att det redan finns en sådan funktion inbyggd i Disgenprogrammet och då slipper man ju att plocka ut extra filer.
Det jag undrar är om det går att påverka utsökningsfunktionen i detta inbyggda program?
Annars har jag inget emot att precis som ni säger markera de som inte skall vara dubbletter och sedan trycka på dubbelansiktet så ser man inte dessa utan ser endast de som eventuellt behöver åtgärdas.
Däremot saknar jag den funktionen som användes när jag konverterade till Testversionen av Disgen 2016 från Disgen 8.2d. Där man såg om barn kom i fel tidsordning. Men det tror jag Christer skulle fixa till i produktionsversionen? Är det bestämt när den skall släppas?

BrJohan
2016-01-27, 22:36
Forumtråden handlar ju om dublettsökning i Disgen och mitt inläggs syfte är/var att kortfattat beskriva en alternativ ansats. Vad som är bra eller inte bra med olika programvaror låter sig förvisso diskuteras - i något för ändamålet lämpat forum.

Chrille
2016-01-27, 23:01
Då ber jag om ursäkt. Det jag först undrade var vilket program du använde. Det rörde ju tråden Dubblettsökning. Även texten om att använda ytterligare program rörde väl också dubblettsökning.
De två sista raderna håller jag med dig om skulle var i en annan tråd.

Christer
2016-01-28, 07:20
Christer, funktionen du nämner ovan kommer att återkomma i någon form även om det kanske inte hinns med till den skarpa versionen om en dryg månad.

Christer
2016-01-28, 07:22
Bror, möjligheterna du beskriver är rimliga. Åtminstone som en mer avancerad inställningsmöjlighet.