handdator

Visa fullständig version : Utskrifter - möjligheterAnitaA
2015-12-28, 10:51
- När ”flock/individnr.” inte längre finns så måste väl personernas ID-nummer på något sätt kunna visas vid i princip alla typer av utskrifter ex. ”Ansedeln”.

- Utskrift av ”Egna utdrag” i Dg8 var mycket bra. Hoppas ni inte tar bort funktionen utan att ersätta den med något likvärdigt.

Christer
2015-12-29, 17:48
Om jag inte minns fel så har vi inte med ID i några utskrifter. Egna utdrag ska återkomma i någon form så snart som möjligt.

AnitaA
2015-12-29, 19:01
Tack för svaret
Men att inte ID finns med är ett riktigt minus. Tror att många med mig använder id-numret för att hålla ordning på egna arkiv vid sidan av databasen.
Även för att arbeta utifrån en söklista så är numret mycket bra att ha - många heter Eriksson ex.vis.

Christer
2015-12-29, 19:04
Har du funderat på om du kan använda den nya funktionen Arbetsmaterial?

AnitaA
2015-12-30, 10:38
Funktionen är utmärkt för att länka till något i ”datorvärden”.
Men för att hålla det egna fysiska arkivet av gamla papper, fotografier etc. i någon sorts bra ordning var det gamla individnumret utmärkt.
Detta var möjligt att visa eller inte visa vid alla utskrifter i gamla Dg 8 därför är det underligt att detta inte går att åstadkomma nu när postidentiteten t.o.m. är absolut och fast.
Hoppas ni tänker om.

Christer
2015-12-30, 16:46
Kom på att du kan exportera söklistan till excel och få med dig PersonID. Eller skriva ut Söklista - Innehåll.

AnitaA
2015-12-30, 18:06
Återigen tack för svaren.
Jag har sett möjligheterna med söklistan och att det nu är mycket enklare att exportera till Excel, det är toppenbra.
Men jag kommer att sakna ID-numren exempelvis att på An-/Stamtavlan, Egna utdrag eller som tidigare sagts Ansedeln.
Kanske så mycket så jag behåller min gamla Dg 8.2.
Gott nytt år

AnitaA
2016-01-02, 09:45
God fortsättning.

Återigen om ID-numret.
Har upptäckt att några av utskriftsmallarna tar med ID om man vill;
Antavlan i Grafisk – Sidindelad - Ny sidindelad och Komprimerad form samt
Stamtavlan i Grafiskt utförande.
Kanske blir allt bra när det riktiga utskriftsverktyget kommer.

Josefine
2016-01-05, 16:59
Hej Anita! Som du märkt så går det inte att använda det gamla flock och individnr. Det finns kvar som info men går inte att få ut i utskrifter.
Tar du antavlan i grafisk form så kunde man inte välja Flock- och individnummer under direktval utan det fick man göra under "För antavlan" eftersom man måste bestämma var i utskriften det skulle skrivas.
I DISGEN2016 så har vi nya individnummer som är unika för personen i hela databasen. Anledningen att det kan ses är att man lättare ska inse att man har dubbletter. Samma namn men olika individnummer.
Detta nya individnummer kan man få med i utskrifterna på motsvarande sett som det gamla Flock:Individnummer.
Så vad jag hunnit kolla i eftermiddag så fungerar DISGEN2016 som det är tänkt.

En fråga till dig.
Jag har aldrig förstått varför man ska ta med individnummer i en utskrift som antavla eller ansedel.
Kan du berätta vad det tillför. Vad berättar det numret för dig?

AnitaA
2016-01-06, 11:12
Hej!
Först så har jag hela tiden efterlyst det NYA ID-numret. Alltså inte det gamla vid utskrifter.
Som jag arbetar så skriver jag alltid ut en "Ansedel" för att få en samlad bild över en speciell personens föräldrar, giftermål samt barn.
Om jag sedan har stöddokument eller annat som jag har i ett separat arkiv så ordnar jag detta efter ID-numret.
Dg 2016 innebär visserligen att jag måste numrera om mitt nuvarande arkiv, men det är ok, men jag kan inte fortsätta utan någon form av nummer.
Alltså likadant som tidigare men istället för det gamla Flock/individnumret så är det det NYA som jag önskar skall visas.
Du säger att det är så i Dg 2016 men då säger jag att vissa utskrifter har det med men inte alla som tidigare - se mitt inlägg ovan nr. 5

Christer
2016-01-06, 11:20
Vi ska titta på det.

stakno
2016-02-08, 14:47
I Disgen 8.2 kunde man under ”Direktval” välja att skriva ut ”Flock- och individnummer”.
I Disgen2016 finns tyvärr inte detta val längre. Flera önskemål har framförts till mig att man skall kunna fortsatt skall kunna välja utskrift av ”Individnummer” i stam- och antavlor.

AnitaA
2016-04-01, 10:28
Hej!
Men varför kan inte Person-ID väljas när i princip alla övriga inmatade data är möjliga att visa vid utskrift av Ansedel ex.vis.
Varje person har ju ett ID-nummer. Mycket ledsamt.

Christer
2016-04-01, 10:59
Vi tappade bot det i några fall. Finns nu på önskelistan för framtiden.

AnitaA
2016-04-01, 11:17
Tack för svaret.
Synd att inte kunna byta programversion nu eftersom det i övrigt är fint, prydlig och lättarbetat.
Jag hoppas att det inte tar så lång tid tills ID:et finns med.
Fram till dess får den gamla Dg 8.2 duga.

AnitaA
2016-04-06, 15:20
Återigen om ID vid utskrifter.
Törs man ställa frågan - när kommer en uppdatering?

Christer
2016-04-07, 07:49
Ja det törs man. Vi diskuterar det för närvarande. Både när och med vilket innehåll, så jag har inget svar.

sogarhag
2016-07-18, 18:22
Hej!

Här kommer ytterligare en användare som saknar ID-nummer vid utskrift i Antavla Tabell. Jag är en av dem som fortfarande presenterar min forskning i pappersmodell.
Innan jag gör utskrift på papper gör jag en utskrift i PDF-format. När jag hittar något som behöver justeras (text, bildstorlek eller liknande) är det enkelt att göra justeringen om man har ett ID-nummer.
Önskemål: gör det valbart, som i övriga utskriftsalternativ.

Med vänlig hälsning
Göran

sogarhag
2016-09-08, 00:35
Ytterligare en sak som försvann i 2016.

Vid utskrift av antavla "tabell" är släktrelationen svårläst. XI:110 fffmmfmmfm
Det var mer lättläst i 8.2 XI:110 ff fm mf mm fm (mellanslag mellan varannan bokstav).

Återgång till 8.2-modell önskas!

Mvh
Göran

Christer
2016-09-08, 08:25
Bra uppmärksammat, felanmält (#3046).

AnitaA
2016-12-28, 18:13
Hej!
I dag, för precis 1 år sedan, väckte jag frågan om att kunna använda ID-numret vid alla typer av utskrifter och särskilt för Ansedeln.
Därefter har jag väntat och väntat för att kunna slutgiltigt byta till Dg 2016.
Dessutom var det frågan om att kunna göra ett "Eget utdrag". Båda dessa funktioner fanns ju tidigare och var jättebra.
Hur går det - Ni har väl inte glömt bort det?
Gott nytt år 2017
Anita Ahlman

Christer
2016-12-29, 10:13
Nej då, vi har inte glömt det.

secast
2017-01-20, 13:38
Som fadder i DIS har jag fått samma fråga från flera användare om att kunna skriva ut individnummer för exv Ansedel. Tacksam för en aktuell tidplan när detta kan komma med vid någon uppdatering.

Christer
2017-01-23, 08:21
Den (#2380) finns med i utvecklarnas planerade arbete under sen vår.

secast
2017-01-23, 10:19
OK, men kan konstatera att ärendet (#2380) har nu slirat under mer än ett år från 2016.1 till 2016.2 till 2016.3 till 2016.5 till 2017 till nu 2017 alfa 5. Varför så låg prioritet?

stakno
2017-01-23, 16:04
Tack det var på tiden. Jag får också ofta frågan om hur man ställer in för att få med individnr i utskrifterna. Saknaden av denna möjligheten hos medlemmarna tycks vara stor.

Torgny Larsson
2017-01-23, 22:41
Den ursprungliga inställningen var att individnumret skulle försvinna helt, bara vara en databasnyckel. Det krävdes en långdragen övertalning under det tidiga testerna att vi önskade att det visades för användaren. Samtidigt fick vi också att även det gamla numret från Dg8 skulle visas, och vara sökbart.
Det nya numret är fortfarande knutet till databasnyckeln, och kan alltså inte ändras eller väljas av användaren, precis som i Dg8.
Egentligen vore det bra med en personidentifikation som var oberoende av databasen, ett fält som identifierade personen entydigt och kunde anges av användaren själv. Då skulle numret följa med personen, oberoende av databas.
Om vi någon gång skulle synkronisera vår databas med andra plattformer.
Förstår att Produktrådet varit tveksam till detta, eftersom det kräver att användaren själv måste komma på ett system att entydigt identifiera personer i släktträdet.
Men oberoende av det vore det ju en hjälp om man kunde välja att få med det vid utskrifter.

AnitaA
2017-05-04, 12:28
Hej
Nu är det väl hög tid att Ni fixar problemet med ID-numret.
När vi fick erbjudandet om uppgradering till ett modernt och mer tidsenligt program och betalade för det är det väl rimligt att alla gamla funktioner finns med och som vi användare uppskattat.
Det gamla Flock och ID-numret går helt klart inte att bygga vidare på, men resten går.
Ni talade mycket om hur bra detta skulle bli och att nya versioner och uppdateringar skulle komma oftare.

Problemet (#2380) finns med i utvecklarnas planerade arbete under sen vår. Nu är det inte många dagar kvar till våren övergår i sommar.
Blir det åtgärdat eller inte?

Christer
2017-05-05, 08:34
Jo, det blir det.