handdator

Visa fullständig version : Hur ta bort kälhänvisning vid html utdrag?lani010
2011-01-08, 11:03
Hej!

Hur tar man bort källor vid utdrag till html när man önskar publicera en hemsida?
Jag har lagt in en del namn under åren och dessa personer är endast de som jag fått uppgifter av, alltså inga "riktiga" källor.

Jag har varit inne på sidan 48 i manualen för Disgen 8.2 under övrigt: Ang källor och direktval

Jag skapar en antavla och går in under inställning, direktval och klickat bort "källor", därefter sparar jag, när jag sen går in under verktyg/exportera till html så finns ändå källorna med.

Har gjort detta både på ansedel och antavla

Vad gör jag för fel?

Hälsningar

Lars-Göran

Rolf Persson
2011-05-17, 15:18
Det finns en "bockruta" i en av de sidor du kan bläddra igenom för att skapa din HTML-export. Du ska således inte välja "som jag gjorde förra gången".

En annan variant är att innan export, dela din DISGEN-skärm och i den ena halva gå till den yngsta i ditt system och från denna välja att skapa ett an-träd. I den andra rutan gör du motsvarande men väljer "den längst bort" och skapar ett stamträd. En bugg i DISGEN gör att nu kommer inga källor med. Dessutonm kan denna typ av export vara trevlig för an- och stamträden blir lätta att följa.

Å andra sidan, vad är det för fel att visa vad du har för källor. Om JAG ser en sida med källhänvisningar där det som källa anges "Släktrykte" så är det för mig en jättebra info. Då vet jag ju att informationen inte med säkerhet är rätt!

/Rolf

lani010
2011-06-19, 19:42
Hej Rolf

Tack för ditt svar. Skall testa detta

Hälsningar

Lars-Göran

Malviken
2011-08-28, 18:10
Jag tycker att det är olämpligt att inte ta med källhänvisningar vid publicering oavsett vilket publiceringssätt som används. Källhänvisningen är ju till för att läsaren snabbt ska kunna hitta rätt i en viss bok och dessutom kunna bilda sig en egen uppfattning om materialet. Förr fanns ju inga källor bifogade på webbsidor skapade av Disgen. När nu möjligheten finns att ta med dessa, varför då utesluta den?

Mvh/Sten Magnusson

Malviken
2011-08-28, 18:34
Som tillägg till min föregående synpunkt kan väl också påpekas att material som kommer från andra forskare är andrahands- eller möjligen tredjehandskällor. Där är det bara att hänvisa till personen ifråga. Gör man inte det ser det ju ut som om man har gjort något man inte gjort. Dessutom ska ju materialet granskas enligt vedertagen källkritisk metod.

Anta t.ex. att X sänder sitt forskningsresultat till Y och att Y därefter publicerar det som om det var Y:s fullständiga forskning. Då blir det ju fel.Mvh/Sten Magnusson

Malviken
2011-09-18, 10:34
Ännu ett inpass i denna diskussion. Jag tycker nästan att man borde avskaffa möjligheten att inte ta med sina källor vid export till html. Det är ju till för publicering av forskningsresultat och då är det väl också synnerligen angeläget att det kan granskas av den som läser det.

Mvh/Sten Magnusson

Joel Vogler
2011-09-18, 15:43
Givetvis måste man kunna välja bort källhänvisningar vid en publicering. Allt beror ju på vem den förväntade mottagaren är.

Enligt min erfarenhet är "vanliga" människor ointresserade av att veta varifrån jag fått mina uppgifter. För mycket info skrämmer snarare bort dem. Vill jag för mina närmaste släktingar och vänner presentera vad jag fått fram om släkten måste alltså presentationen vara så enkel som möjligt. Vill jag däremot presentera mina resultat för "forskare" är det emellertid självklart att bla källhänvisningar skall vara med.

Tack för att valmöjligheten finns!

Malviken
2011-09-18, 20:30
Givetvis måste man kunna välja bort källhänvisningar vid en publicering. Allt beror ju på vem den förväntade mottagaren är.

Enligt min erfarenhet är "vanliga" människor ointresserade av att veta varifrån jag fått mina uppgifter. För mycket info skrämmer snarare bort dem. Vill jag för mina närmaste släktingar och vänner presentera vad jag fått fram om släkten måste alltså presentationen vara så enkel som möjligt. Vill jag däremot presentera mina resultat för "forskare" är det emellertid självklart att bla källhänvisningar skall vara med.

Tack för att valmöjligheten finns!

Detta resonemang tycker jag är lite märkligt. När forskningen t.ex. läggs ut på Internet blir den ju tillgänglig även för en icke-släkting t.ex. i Australien. Målgruppen blir ju då alla som har en dator och tillgång till Internet. Skriver man däremot en privat liten skrift som enbart delas ut till de närmaste släktingarna eller vännerna blir det kanske lite annorlunda men faktum kvarstår att forskningen måste kunna granskas så att läsaren inte gör ett onödigt arbete. Tyvärr verkar det här resonemanget ofta tagit över när frågor om källor och källkritik diskuteras. Vi kan ju ta som exempel att någon anfader på 1600-talet i dödboken anges vara 111 år vid dödsfallet. Teoretiskt skulle det väl kunna stämma i ett extremfall, men är det något som bara ska uppfattas som trovärdigt rakt av utan granskning? Därutöver tycker jag nog att alla läsare, forskare eller inte ska ha möjlighet att själva bilda sig en uppfattning. Presentationen kan ju dessutom förenklas genom att man gör en kort sammanfattning av vad man kommit fram till redan i inledningen samt viss förklarande text hur man gått tillväga.
Det behöver ju inte skrämma bort någon. Dessutom kan det ju finnas läsare som kanske blir intresserade och börjar forska själva. Då har de ju inte varit forskare från början men blir det p.g.a. de många uppgifter som framkommer.

Mvh/Sten Magnusson

Malviken
2012-03-05, 08:48
Inga synpunkter?

Jag förstår om någon/några tycker det låter kontroversiellt men nog är det väl ändå korrekt information vi ska lämna ut vid publiceringar. Då duger det inte med att utelämna information som kan vara till hjälp för den potentiellt intresserade forskaren. Någon åtskillnad på mottagare kan inte göras vid publicering på Internet.

DISGEN har genom åren förbättrats och de antavlor som publicerats med programmets hjälp likaså.

Den stora bristen har varit att det förut inte funnits någon möjlighet att redovisa de källor som legat till grund för det publicerade materialet.

Detta har dock åtgärdats i de senaste versionerna av programmet och att man då fortfarande inte ska behöva redovisa det underlag som ligger till grund för publicering anser jag vara märkligt.