handdator

Visa fullständig version : Mer om gemensamma anor.akno
2016-01-07, 15:55
Jag har stött på lite problem när jag sökt gemensamma anor.

Vid koll av faddrars släktskap mot fadderbarnet hände det ibland att det inte gick att kolla "Gemensamma anor". Jag har testat lite olika varianter för att få fram orsaken och det tycks vara så att om jag av någon orsak "släckt" grupp 1 och sen öppnar en ny grupp igen, som får nr 3 går det inte att söka "Gemensamma anor". Man måste starta om. Däremot om jag släcker grupp 2 och sen öppnar ett nytt fönster igen, går det bra. Dett tycks bero på att grupp 1 försvinner.

Christer
2016-01-07, 16:02
Jag har också noterat att det finns kvar spår av vår tidigare begränsning till två fönstergrupper. Men funktionen fungerar som tidigare om du använder grupp 1 och grupp 2.

akno
2016-01-08, 07:05
Jag har också noterat att det finns kvar spår av vår tidigare begränsning till två fönstergrupper. Men funktionen fungerar som tidigare om du använder grupp 1 och grupp 2.

Jag vet att det fungerar när jag har ett grupp 1 fönster. Men som jag skrev, har jag en gång släckt grupp 1 så kan jag aldrig göra en sökning på "Gemensamma anor".

I 82 fungerade det alltid, om man hade två familjeöversikter sida vid sida. Går det inte att få det att fungera oavsett gruppnummer, eller finns det något sätt att öppna en grupp 1 igen, som jag inte upptäckt, utan att göra omstart av programmet. Jag har nog inte riktigt förstått mig på fönsterhanteringen.

akno
2016-01-08, 08:36
Jag har försökt komma underfund med dessa fönster och konstaterat, att bara grupp 1 finns så går det att söka "Gemensamma anor" i de två familjeöversikter, som står bredvid varandra oavsett gruppnummer. Men saknas grupp 1 är det kört. Då blir det omstart som gäller. Kan man göra något åt det.

Sen en liten önskan. Flikarna nertill med de olika fönsternamnen skulle jag vilja ha lite tydligare markerade. Jag använder programmets grundinställningar och tycker det är lite svårt att skilja dem åt.

akno
2016-01-08, 11:38
Jag får väl lov att ändra mig igen:o

Jag kan få igång en ny grupp 1 igen har jag konstaterat efter lite testande med att släcka och öppna grupper, fast aldeles självklart tyckte jag nog inte det var. Men lite huvudbry är väl enbart nyttigt för en gammal man.

Torgny Larsson
2016-01-08, 16:54
Åke! Dina problem med att söka gemensamma anor samt ditt önskemål om fönsternamnen på flikarna nertill finns båda registrerade till utvecklingen.

AlfChr
2016-01-09, 16:16
Kunne vært interessant å kunne kjøre sammen stradonitznr hvor begge har felles ane og åpne alle disse konsanguiniteter i egne trær og presentere all etterslekt for disse.

F.eks. at to personer er f.eks. 187:95, 174:236, 190:88 og så åpne disse personer som egne stamtavler ekspandert fullt ut med hovedpersonene f.eks. markert med valgte farger for dette formål.

Burde være 99% gjenbruk av eksisterende kode.

Også dagens presentasjonsmåte bør kunne gjøres tilsvarende, så i stedet for bare vise nærmeste, vise alle.